Thị trường

Đương đại giá cao 06. 08. 10 - 1:16 pm

Hiền Nguyễn tổng hợp

 Dưới đây là một số bức thuộc hàng “được giá” nhất trong cuộc đấu giá tranh đương đại vào đầu tháng 7 vừa qua tại nhà Christie’s.

Để xem chi tiết, xin các bạn bấm vào tên tranh đã tô màu. 
 

Miquel Barceló
Boîte de sardines
sơn dầu 
130.4 x 195cm.
Vẽ vào năm 1986

Giá ước lượng: $300.800 – $451.000
Giá bán: $306.000

 

Gerhard Richter (sinh 1932)
Untitled
sơn dầu
60.2 x 80cm
Vẽ vào năm 1970

Giá ước lượng: $180.500 – $271.000
Giá bán: $360.000

 

 

 Ad Reinhardt (1913-1967)
Yellow Painting
Sơn dầu
117.1 x 50.5cm
Vẽ vào năm 1948

Giá ước lượng: $150.400 – $225.600
Giá bán: $234.000

 

 

Steven Parrino (1958-2005)
Blue Idiot
Màu  acrylic và enamel trên canvas
183 x 122cm
Được làm vào năm 1986

Giá ước lượng: $376.000 – $526.500
Giá bán: $645.000


 


Friedensreich Hundertwasser
(1928-2000)
Montagne
sơn dầu và màu keo
84 x 114.5cm.
Vẽ vào năm  1956

Giá ước lượng: $151.000 – $225.000
Giá bán: $252.000

 

 

Gerhard Richter (sinh 1932)
Abstraktes Bild
sơn dầu
51 x 56cm
Vẽ vào năm 1998

Giá ước lượng: $225.600 – $300.800
Giá bán: $270.000

 

 

 

Josef Albers (1888-1976)
Study for Homage to the Square: “2 Grays between 2 Yellows
Sơn dầu trên masonite
81.3 x 81.3cm
Vẽ vào năm 1961

Giá ước lượng: $300.800 – $451.000
Giá bán: $645.000

 

 

Lucio Fontana (1899-1968)
Concetto /Attese
waterpaint on canvas (màu nước)
47 x 38cm.
Vẽ vào năm 1964

Giá ước lượng: $301.000 – $451.000
Giá bán: $538.000

  

Manolo Valdés (sinh 1942)
Marie Jossette
oil and burlap collage on burlap (sơn dầu và cắt dán vải bạt)
228.6 x 188cm
Thực hiện vào năm 2003

Giá dự đoán: $271.000 – $331.000
Giá bán: $323.500

 

 

Roy Lichtenstein (1923-1997)
Collage for Modern Painting with Classic Head
cắt dán giấy màu, marker và mực trên ván
53 x 66cm
Thực hiện vào năm 1967

Giá ước lượng: $300.800 – $451.000
Giá bán: $359.221

 

 

Serge Poliakoff (1900-1969)
Composition en rouge bleu et vert
Sơn dầu
100 x 81cm
Vẽ vào năm 1967

Giá ước lượng: $226.000 – $301.000
Giá bán: $252.000

Ý kiến - Thảo luận

15:39 Monday,23.8.2010 Đăng bởi:  ha art
Mỹ thuật thật khó hiểu, tác phẩm như này thì ai mà chẳng làm được, phải chăng mỹ thuật đương đại đang suy thoái!
...xem tiếp
15:39 Monday,23.8.2010 Đăng bởi:  ha art
Mỹ thuật thật khó hiểu, tác phẩm như này thì ai mà chẳng làm được, phải chăng mỹ thuật đương đại đang suy thoái! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả