Gẫm & Bình

Ai bảo cả ý niệm lẫn hình thức chỉ ngang ông thợ hàn

Theo Hyperallergic và Pennlive

Matthews bảo anh không thể sửa lại được tác phẩm đúng như ý tưởng ban đầu.

Tranh sơn hay tranh sơn mài?

Nguyễn Thanh Giang

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả