Thị trường

Giá của René Magritte tại Christie’s 14. 02. 13 - 4:15 pm

Mời các bạn xem các tác phẩm trong phiên đấu giá “The Art Of The Surreal” tại nhà Christie’s London, ngày 6 . 2. 2013. (Các bạn bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết. Phải bấm vào xem chi tiết mới thấy đẹp. Còn không thì…)

 

Le plagiat (Đạo ý)
Sơn dầu canvas
54 x 65 cm
Vẽ 1940

Giá ước lượng: $3,100,000 – $4,500,000
Giá bán được: $8,122,243

 

Ceci n’est pas une pomme (Đây không phải là một quả táo)
Sơn dầu trên unilite
141.7 x 100.8 cm (irregular)
Vẽ 1964

Giá ước lượng: $1,600,000 – $2,300,000
Giá bán được:  $4,618,883

 

La folie des grandeurs (Kẻ vĩ cuồng)
Đồng với lớp gỉ nâu vàng
Cao: 168.6 cm

Giá ước lượng: $680,000 – $980,000
Giá bán được: $2,692,035

 

Tous les jours (Mọi ngày)
Sơn dầu trên canvas
50.2 x 73.3 cm
Vẽ 1966

Giá ước lượng: $2,800,000 – $3,800,000
Giá bán được: $2,692,035 

 

A la rencontre du plaisir (Gặp điều vui thích?)
Sơn dầu trên canvas
50 x 60 cm
Vẽ 1950

Giá ước lượng: $1,900,000 – $2,700,000
Giá bán được: $2,516,867

 

Les reflets du temps (Suy ngẫm về thời gian)
Sơn dầu trên canvas đặt trên board
55.5 x 74.5 cm
Vẽ 1928

Giá ước lượng: $460,000 – $750,000
Giá bán được: $1,290,691

 

Le prince charmant (Hoàng tử quyến rũ)
Gouache trên giấy
37 x 46.3 cm
Thực hiện 1947 hay 1948

Giá ước lượng: $380,000 – $530,000
Giá bán được: $846,515

 

La traversée difficile (II) – Cuộc vượt khó khăn
Gouache trên giấy
35.3 x 49.5 cm
Thực hiện 1946

Giá ước lượng: $715,139
Giá bán được: $380,000 – $530,000

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả