Thị trường

10 bức giá cao trong đấu giá “Nghệ thuật Nam Á” ở Ấn Độ 18. 01. 14 - 7:09 am

Tiếp theo bài 1Phiên đấu giá lịch sử: lần đầu tiên, Christie’s tại Ấn Độ

.

VASUDEO S. GAITONDE (1924-2001)
Untitled
Ở mặt sau có ký bằng chữ Hindi và ghi năm ’79’, rồi ký thêm’V. S. GAITONDE ’79’
Sơn dầu trên canvas
152.7 x 101.6 cm
Vẽ năm 1979

Giá bán được: $3,792,400
Giá ước lượng: $1,040,000 – $1,360,000

.

TYEB MEHTA (1925-2009)
Mahishasura

Ký ‘Tyeb ’94’ ở mặt sau
acrylic trên canvas
150.5 x 120.3 cm
Vẽ năm 1994

Giá bán được: $3,165,200
Giá ước lượng: $1,200,000 – $1,520,000

.

MANJIT BAWA (1941-2008)
Untitled (Gaja Lakshmi)

Sơn dầu trên canvas
192 x 167 cm
Vẽ năm 2004

Giá bán được: $618,000
Giá ước lượng: $320,000 – $480,000

.

AMRITA SHER-GIL (1913-1941)
Untitled (Hungarian Village Church- Nhà thờ một làng Hung)

Ký ‘Amrita Sher-Gill 1932’ ở bên dưới trái
Sơn dầu trên canvas
80.3 x 56.8 cm
Vẽ năm 1932

Giá bán được: $579,600
Giá ước lượng: $480,000 – $640,000

.

RAM KUMAR (sinh 1924)
Untitled (Family)

Ký ‘RAM’ bên dưới trái
Sơn dầu trên giấy dán bảng cứng
75.6 x 54.9 cm
Vẽ năm 1957

Giá bán được: $560,400
Giá ước lượng: $160,000 – $240,000

.

BHUPEN KHAKHAR (1934-2003)
Untitled

Tranh hai mặt bằng acrylic trên kính
114.3 x 102.9 cm
Vẽ khoảng 1980s

Giá bán được: $378,000
Giá ước lượng: $160,000 – $240,000

.

GANESH PYNE (1937-2013)
Untitled

Ký và ghi năm bằng tiếng Bengali ở bên dưới trái, phía sau có đóng nhãn khung Chemould Frames
tempera trên canvas căng trên bìa cứng
54.6 x 59.7 cm
Vẽ năm 1979

Giá bán được: $368,400
Giá ước lượng: $32,000 – $40,000

.

SYED HAIDER RAZA (B. 1922)
Surya

Ký và ghi năm ‘Raza ’97’ ở bên dưới, ngay giữa. Mặt sau ghi ‘Raza 1997 100 x 100 cm “Surya” Acrylic on Canvas’
Acrylic trên canvas
100 x 100 cm
Vẽ năm 1997

Giá bán được: $310,800
Giá ước lượng: $160,000 – $240,000

.

MAQBOOL FIDA HUSAIN (1913-2011)
Periyar (Kerala)

Mặt sau ghi ‘Husain PERIYAR (KERALA)’
Sơn dầu trên canvas
60 x 129.5 cm
Vẽ khoảng 1960s

Giá bán được: $243,600
Giá ước lượng: $72,000 – $104,000

.

TYEB MEHTA (1925-2009)
Untitled (Head)

Ghi ‘Tyeb 62’ bên dưới phải
Sơn dầu trên bìa
61.3 x 50.8 cm
Vẽ năm 1962

Giá bán được: $234,000
Giá ước lượng: $80,000 – $112,000

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả