Thị trường

10 bức giá cao trong đấu giá “Nghệ thuật Nam Á” ở Ấn Độ 18. 01. 14 - 7:09 am

Tiếp theo bài 1Phiên đấu giá lịch sử: lần đầu tiên, Christie’s tại Ấn Độ

.

VASUDEO S. GAITONDE (1924-2001)
Untitled
Ở mặt sau có ký bằng chữ Hindi và ghi năm ’79’, rồi ký thêm’V. S. GAITONDE ’79’
Sơn dầu trên canvas
152.7 x 101.6 cm
Vẽ năm 1979

Giá bán được: $3,792,400
Giá ước lượng: $1,040,000 – $1,360,000

.

TYEB MEHTA (1925-2009)
Mahishasura

Ký ‘Tyeb ’94’ ở mặt sau
acrylic trên canvas
150.5 x 120.3 cm
Vẽ năm 1994

Giá bán được: $3,165,200
Giá ước lượng: $1,200,000 – $1,520,000

.

MANJIT BAWA (1941-2008)
Untitled (Gaja Lakshmi)

Sơn dầu trên canvas
192 x 167 cm
Vẽ năm 2004

Giá bán được: $618,000
Giá ước lượng: $320,000 – $480,000

.

AMRITA SHER-GIL (1913-1941)
Untitled (Hungarian Village Church- Nhà thờ một làng Hung)

Ký ‘Amrita Sher-Gill 1932’ ở bên dưới trái
Sơn dầu trên canvas
80.3 x 56.8 cm
Vẽ năm 1932

Giá bán được: $579,600
Giá ước lượng: $480,000 – $640,000

.

RAM KUMAR (sinh 1924)
Untitled (Family)

Ký ‘RAM’ bên dưới trái
Sơn dầu trên giấy dán bảng cứng
75.6 x 54.9 cm
Vẽ năm 1957

Giá bán được: $560,400
Giá ước lượng: $160,000 – $240,000

.

BHUPEN KHAKHAR (1934-2003)
Untitled

Tranh hai mặt bằng acrylic trên kính
114.3 x 102.9 cm
Vẽ khoảng 1980s

Giá bán được: $378,000
Giá ước lượng: $160,000 – $240,000

.

GANESH PYNE (1937-2013)
Untitled

Ký và ghi năm bằng tiếng Bengali ở bên dưới trái, phía sau có đóng nhãn khung Chemould Frames
tempera trên canvas căng trên bìa cứng
54.6 x 59.7 cm
Vẽ năm 1979

Giá bán được: $368,400
Giá ước lượng: $32,000 – $40,000

.

SYED HAIDER RAZA (B. 1922)
Surya

Ký và ghi năm ‘Raza ’97’ ở bên dưới, ngay giữa. Mặt sau ghi ‘Raza 1997 100 x 100 cm “Surya” Acrylic on Canvas’
Acrylic trên canvas
100 x 100 cm
Vẽ năm 1997

Giá bán được: $310,800
Giá ước lượng: $160,000 – $240,000

.

MAQBOOL FIDA HUSAIN (1913-2011)
Periyar (Kerala)

Mặt sau ghi ‘Husain PERIYAR (KERALA)’
Sơn dầu trên canvas
60 x 129.5 cm
Vẽ khoảng 1960s

Giá bán được: $243,600
Giá ước lượng: $72,000 – $104,000

.

TYEB MEHTA (1925-2009)
Untitled (Head)

Ghi ‘Tyeb 62’ bên dưới phải
Sơn dầu trên bìa
61.3 x 50.8 cm
Vẽ năm 1962

Giá bán được: $234,000
Giá ước lượng: $80,000 – $112,000

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp