Thị trường

Hàng Tàu: cái gì cũng rẻ hơn hàng Việt, trừ tranh 01. 12. 14 - 8:59 am

M.Nha dịch từ Artinfo

Tờ Artinfo tuần trước đã giới thiệu một số tác phẩm nổi trội tại Poly Auction (vừa diễn ra tối 30. 11. 2014 tại Hong Kong). Cuộc đấu giá này có chủ đề là tranh Trung Quốc (hiện đại và đương đại). Bán được hết hay không, giá bán được bao nhiêu một bức…, có lẽ thôi không bàn, vì các ông Tàu cũng siêu phàm trong khoản làm giá và làm giả tình hình lắm, ta chỉ xem qua họ thét giá ước lượng như thế nào. 

Lưu ý trong bài này, đơn vị tiền là RMB (Nhân dân Tệ). 100,00 RMB bằng khoảng 16,300 USD, khoảng 345 triệu đồng tiền mình.

SONG KUN (sinh 1977), “Desire 21 Grams”, RMB 300,000 – 400,000.

 

QIU XIAOFEI (sinh 1977), “Big Ferris Wheel” (Đu quay to), 2003, sơn dầu trên canvas, 200×150 cm. RMB 800,000 – 1,200,000

 

DUAN JIANYU (sinh 1972), “Sisters Series No. 2” (Các chị), 2004, sơn dầu trên canvas, 180.5×216 cm. RMB 300,000 – 600,000

 

LIU WEI (sinh 1972), “Untitled”, 2004, sơn dầu trên canvas, 110×89 cm. RMB 500,000 – 700,000

 

CHEN KE (sinh 1978), “Sweet Fruit” (Quả ngọt), 2004, sơn dầu trên canvas, 110×89 cm. RMB 500,000 – 700,000

 

OUYANG CHUN (sinh 1974), “Prisoner Cage for the King” (Lồng nhốt vua), 2008, sơn dầu trên canvas, 230×180 cm. RMB 200,000 – 300,000

 

WANG GUANGLE (sinh 1976), “Coffin Paint No.070810” (Quan tài sơn), 2007, acrylic trên canvas, 114×116 cm. RMB 700,000 – 1,000,000

 

ZHANG ENLI (sinh 1965), “Smoker” (Người hút thuốc), 2000, sơn dầu trên canvas, RMB 2,000,000 – 3,000,000

 

LIU XIAODONG (sinh 1963), “Two Workers” (Hai người công nhân), 2010, sơn dầu trên canvas, 150 x 140cm. RMB 2,800,000 – 3,800,000

 

MAO YAN (sinh 1968), “Classical Woman” (Phụ nữ cổ điển),1994, sơn dầu trên canvas. RMB 5,800,000 – 7,000,000

 

ZHOU CHUNYA (sinh 1955), “Changes of Branches” (Thay cành),1993, sơn dầu trên canvas, 150 x 120cm, RMB 3,800,000 – 4,200,000

 

ZHOU CHUNYA (sinh 1955), “Red Stone” (Đá đỏ), 1999, sơn dầu trên canvas, 150 x 120cm. RMB 5,000,000 – 6,000,000

 

YE YONGQING (sinh 1958), “London Diary” (Nhật ký London), 1999, chất liệu tổng hợp trên canvas, 170 x 370cm, RMB 1,500,000 – 2,500,000

 

LIU WEI (sinh 1965),“Self-Portrait” (Tự họa), 1992, 150 x 120cm, 170 x 120cm. RMB 10,000,000 – 12,000,000

 

ZAO WOU-KI (1921-2013), “05-01-67”, 1967, sơn dầu trên canvas, 80 x 60cm. RMB 8,500,000 – 10,000,000

 

SHANG YANG (sinh 1942), “Dong Qichang Project No.10”, 2007, chất liệu tổng hợp trên canvas, 130 x 240cm. RMB 700,000 -1,500,000

 

TAN PING (sinh 1960), “Untitled”, 2014, acrylic trên canvas, 200 x 300cm. RMB 600,000 – 800,000

 

DING YI (sinh 1962), “Appearance of Crosses 99-10” (Hình dạng các chữ thập), 1999, sơn dầu trên tartan, 200 x 140cm. RMB 2,500,000 – 3,200,000

 

MENG LUDING (sinh 1962). “Meta-Rate No.0921”, 2009, acrylic trên canvas, 200 x 200cm. RMB 800,000 – 1,200,000

 

YAN LEI (sinh 1965), “Colorful Wheels”, (Những bánh xe màu), 2005, acrylic trên canvas, 300 x 300cm. RMB 600,000 – 900,000

Ý kiến - Thảo luận

18:08 Friday,5.12.2014 Đăng bởi:  Vẹm con

Tôi thì mít đặc về tranh nhưng được nghe một nhà phê bình tranh Tây giải thích kỹ lưỡng (mặc dù tôi hiểu được phần nào thôi). Diều quan trọng là ở bển, họ chia họa sĩ ra thành từng "diện" giống như các thành phần được lính tem phiếu thời bào cấp. Ông Yồng thuộc diện "Tôn Đản" (là chốn vua quan), tranh ông ấy tính bằng đơn vị 1000 USD. Ông Vương thuộc diên
...xem tiếp

18:08 Friday,5.12.2014 Đăng bởi:  Vẹm con

Tôi thì mít đặc về tranh nhưng được nghe một nhà phê bình tranh Tây giải thích kỹ lưỡng (mặc dù tôi hiểu được phần nào thôi). Diều quan trọng là ở bển, họ chia họa sĩ ra thành từng "diện" giống như các thành phần được lính tem phiếu thời bào cấp. Ông Yồng thuộc diện "Tôn Đản" (là chốn vua quan), tranh ông ấy tính bằng đơn vị 1000 USD. Ông Vương thuộc diên trung gian nịnh thần, tranh ông ấy bán từ vài trăm USD lên...
Tôi đã không hỏi được trong quá trình phân thứ hạng như trên, yếu tố chánh trị (thân với chánh quyền Trung Nam Hải) có thò vào không. Với bản chất lính đánh Tàu 1979, tôi nghĩ là có.
(bức thứ ba dưới lên trông như cái chiếu - đặc hương vị Tàu kém sáng tạo, chuyên cóp pi)...

 
8:11 Tuesday,2.12.2014 Đăng bởi:  Tú Lơ
Ghét Tàu nhưng bọn Tàu vẽ tranh đáng nể thật. Đa dạng và chỉn chu trong từng tác phẩm, đúng là trăm hoa đua nở và hoa nào cũng có một sắc thái ít nhiều đặc biệt. Giá quá cao nhưng cứ thổi lên mãi thì cuối cùng cũng sẽ cao. Ai cũng bảo là bức tranh ấy giá 10 đồng, thì dù ta thấy nó chỉ đáng 3 đồng cũng chỉ dám trả giá 5 đồng cho xứng với 10 đồng ảo kia.
...xem tiếp
8:11 Tuesday,2.12.2014 Đăng bởi:  Tú Lơ
Ghét Tàu nhưng bọn Tàu vẽ tranh đáng nể thật. Đa dạng và chỉn chu trong từng tác phẩm, đúng là trăm hoa đua nở và hoa nào cũng có một sắc thái ít nhiều đặc biệt. Giá quá cao nhưng cứ thổi lên mãi thì cuối cùng cũng sẽ cao. Ai cũng bảo là bức tranh ấy giá 10 đồng, thì dù ta thấy nó chỉ đáng 3 đồng cũng chỉ dám trả giá 5 đồng cho xứng với 10 đồng ảo kia. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả