Trường phái

Tranh cổ Ấn Độ: Shiva thần lang thang và gia đình 28. 05. 16 - 7:14 am

Sơ Sơ tổng hợp và dịch

 

.

Lần trước chúng ta đã xem một bức tranh diễn tả cảnh gia đình Shiva và Parvati xuống núi. Trong bức này, có lẽ gia đình Shiva đã xuống tới nơi, ngồi nghỉ một lát, cầm cây đinh ba và cái túi ba bị, với vợ là Parvati, con út đầu voi là Ganesha và con cả sáu đầu Kartikeya.

Chi tiết tranh

 

Con út đầu voi Ganesha, cũng là thần của thành công

 

Con cả sáu đầu Kartikeya, cũng là thần chiến tranh

Những phương tiện chuyên chở của họ, là bò Nandi và con chuột của Ganesha nằm chờ đợi một cách kiên nhẫn. Con khỉ trong tranh trước đã biến đâu mất, chắc lại đi tìm ít hoa quả. Họ ngồi dưới một vòm cây, nền trời phía sau đỏ son.

Chi tiết tranh: con chuột chở đồ của gia đình

 

Chi tiết nền trời và cây

*
Bức tranh có tên: “Shiva thần lang thang và gia đình”  

.

Chất liệu của là màu nước Opaque và vàng dát trên giấy. Kích thước 21.9 x 17.2 cm. Vẽ khoảng 1830-1840 ở vùng Pahari, Kashmir, Ấn Độ.

Sotheby’s đã cho đấu giá bức này vào ngày 16. 3. 2016, trong bộ sưu tập của Dr. Claus Virch.

Giá ước lượng: 2,000 – 3,000USD
Giá bán được: 7,500USD

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả