Thị trường

Bội thực Andy Warhol 23. 05. 12 - 3:28 am

(Mời các bạn xem một số tác phẩm của Andy Warhol (1928-1987) được đấu giá tại nhà Christies, New York vào ngày 9. 5. 2012. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

Flowers  (Hoa)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
20.6 x 20.6 cm
Vẽ năm 1965

Giá ước lượng: $120,000 – $180,000
Giá bán được: $362,500

 

.

Flowers  (Hoa)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
12.7 x 12.7 cm
Vẽ khoảng 1965

Giá ước lượng: $70,000 – $100,000
Giá bán được: $266,500

 

.

Flowers  (Hoa)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
12.7 x 12.7 cm
Vẽ năm 1965

Giá ước lượng: $100,000 – $150,000
Giá bán được: $266,500

 

.

Untitled (Volkswagen Lemon)  (Không đề – Volkswagen Lemon)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
55.8 x 55.8 cm
Vẽ 1985

Giá ước lượng: $250,000 – $350,000
Giá bán được: $362,500

 

.

Untitled (Moujik)  (Không đề – Moujik)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
45.7 x 50.8 cm
Vẽ 1986

Giá ước lượng: $70,000 – $100,000
Giá bán được: $158,500

 

.

Untitled  (Không đề)
Vàng lá, nhựa dính cắt dán và mực in trên giấy gắn trên bảng
50.8 x 35.5 cm
Thực hiện khoảng 1955

Giá ước lượng: $120,000 – $180,000
Giá bán được: $290,500

 

.

Dolly Parton
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
106.6 x 106.6 cm
Vẽ 1984

Giá ước lượng: $600,000 – $800,000
Giá bán được: $626,500

 

.

Diamond Dust Shoes  (Giày bụi kim cương)
Polymer tổng hợp, mực in lụa và bụi kim cương trên giấy
101 x 152 cm
Thực hiện 1980

Giá ước lượng: $150,000 – $200,000
Giá bán được: $290,500

 

.

Brillo Soap Pads  (Hộp xà phòng Brillo)
Mực in lụa trên ván ép
50 x 50 x 43 cm
Thực hiện 1964-1969

Giá ước lượng: $400,000 – $600,000
Giá bán được: $812,500

 

.

Lobsters  (Tôm hùm)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
Mỗi hình: 50.8 x 40.6 cm
Tổng: 50.8 x 81.2 cm
Vẽ 1982

Giá ước lượng: $120,000 – $180,000
Giá bán được: $278,500

 

.

Untitled (Weather Map)  (Không đề  – Bản đồ thời tiết)
Mực trên giấy
60.3 x 80 cm
Vẽ năm 1984-1986

Giá ước lượng: $40,000 – $60,000
Giá bán được: $60,000

 

.

Hammer & Sickle  (Búa và liềm)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
27.9 x 43.1 cm
Vẽ khoảng 1976

Giá ước lượng: $150,000 – $200,000
Giá bán được: $194,500

 

.

Banana  (Chuối)
Hình: 940 x 450 mm
Giấy: 1020 x 760 mm
In màu cắt dán trên giấy dệt, gắn trên bảng vẽ

Giá ước lượng: $40,000 – $60,000
Giá bán được: $92,500

 

.

Self portrait   (Tự họa)
Mực in lụa trên vinyl
27.9 x 21.5 cm
Vẽ 1967

Giá ước lượng: $80,000 – $120,000
Giá bán được: $104,500

 

.

Untitled  (Không đề)
Mực và vàng lá trên giấy
50.8 x 38.1 cm
Thực hiện 1957

Giá ước lượng: $120,000 – $180,000
Giá bán được: $110,500

 

.

Poinsettia  (Cây trạng nguyên)
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
28 x 35 cm
Vẽ 1982

Giá ước lượng: $50,000 – $70,000
Giá bán được: $68,500

 

.

Doda Voridis
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
66 x 55 cm
Vẽ 1977

Giá ước lượng: $100,000 – $150,000
Giá bán được: $98,500

 

.

Philip Johnson
Polymer tổng hợp và mực in lụa trên canvas
81 x 81 cm
Vẽ 1972

Giá ước lượng: $150,000 – $250,000
Giá bán được: $140,500

 

 

Ý kiến - Thảo luận

19:31 Wednesday,23.5.2012 Đăng bởi:  Bloody M
Điên hết rồi mới đi mua tranh hàng chợ của tay này. Toàn tranh in mà đắt kinh thế. Hay cũng là đám đấu giá làm trò mua qua mua lại với nhau, nâng giá lên, xong đám có tiền tin theo, mua được nửa giá đã mừng mà bọn đấu giá cũng đã có lãi?
...xem tiếp
19:31 Wednesday,23.5.2012 Đăng bởi:  Bloody M
Điên hết rồi mới đi mua tranh hàng chợ của tay này. Toàn tranh in mà đắt kinh thế. Hay cũng là đám đấu giá làm trò mua qua mua lại với nhau, nâng giá lên, xong đám có tiền tin theo, mua được nửa giá đã mừng mà bọn đấu giá cũng đã có lãi? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả