Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 11. 6. 2012: Truy tìm tội phạm 11. 06. 12 - 5:11 am

.

(“Tìm thấy chúng rồi!”)

“Chancellor” là bộ trưởng.

*

Có bạn nào biết tác giả bức này là ai không?

*

Bổ sung của Hieniemic:

Tác giả kí là Peter Brookes. Theo wiki, Brookes là họa sĩ hí họa người Anh từng vẽ cho nhiều báo, như là Radio Times, New Society, New Statesman, The Spectator và đáng chú ý nhất là The Times. Ở The Times, ông là biếm sĩ “leader-page”. Ông đã thắng giải Báo Chí Anh Quốc các năm 2012, 2011, 2010, 2007, và 2002.

Ý kiến - Thảo luận

23:07 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Hienniemic, Soi đã bổ sung vào bài rồi nhé.
...xem tiếp
23:07 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Hienniemic, Soi đã bổ sung vào bài rồi nhé. 
17:09 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  hieniemic
Tác giả kí là Peter Brookes kìa Soi.

Theo wiki, Brookes là họa sĩ hí họa người Anh từng vẽ cho nhiều báo, như là Radio Times, New Society, New Statesman, The Spectator và đáng chú ý nhất là The Times. Ở The Times, ông là biếm sĩ "leader-page". Ông đã thắng giải Báo Chí Anh Quốc các năm 2012, 2011, 2010, 2007, và 2002.
...xem tiếp
17:09 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  hieniemic
Tác giả kí là Peter Brookes kìa Soi.

Theo wiki, Brookes là họa sĩ hí họa người Anh từng vẽ cho nhiều báo, như là Radio Times, New Society, New Statesman, The Spectator và đáng chú ý nhất là The Times. Ở The Times, ông là biếm sĩ "leader-page". Ông đã thắng giải Báo Chí Anh Quốc các năm 2012, 2011, 2010, 2007, và 2002. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả