Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 23. 8. 2012: Đồng quả dị mộng 23. 08. 12 - 12:34 pm

Rất dở một điều: Soi không biết tác giả bức này là ai.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả