Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 23. 8. 2012: Đồng quả dị mộng 23. 08. 12 - 12:34 pm

Rất dở một điều: Soi không biết tác giả bức này là ai.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả