Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 8. 9. 2012: Chơi khó 08. 09. 12 - 6:35 am

Na Trần st

Ý kiến - Thảo luận

10:09 Saturday,8.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Hay !

Rất hóm !

THƠM hay THÚI chả có cái chuẩn nào!

Vừa mũi kẻ này lại cạy mũi kẻ khác!
...xem tiếp
10:09 Saturday,8.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Hay !

Rất hóm !

THƠM hay THÚI chả có cái chuẩn nào!

Vừa mũi kẻ này lại cạy mũi kẻ khác! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả