Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 20. 9. 2012: Ngôi nhà bằng cấp 20. 09. 12 - 10:35 am

“Ngôi nhà bằng những tấm card này là kết quả 34 năm được giáo dục và thu nhận kiến thức của chục ngành. Làm ơn đừng thổi bay nó!”

 

Đây cũng là tranh hí họa Iran thời kỳ đầu (1900 – 1917).

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp