Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 17. 9. 2012: Cái bàn thần 17. 09. 12 - 9:13 pm

Voi

Những bức hí họa mà tôi gửi đến Soi để post dần dần sau đây thuộc những năm 1900 – 1917 – được coi là mở đầu của biếm họa chính trị của Iran.

Trong bức này, vị thần cho biết, “Công dụng của cái bàn này là bất kỳ ai ngồi vào sau nó cũng nhìn người dân thành như thế.”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả