Chính trị

Hormuz: khi vòng eo nhỏ nổi giận

Sáng Ánh

Eo này đến Ngọc Trinh còn phải ngán, chỗ hẹp nhất có 31 km và tư lịnh Hải quân Iran từng bảo, khóa nó lại dễ hơn là uống ly nước lọc (Iran không uống bia rượu).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả