Chính trị

Lại phải đố vui, đố buồn

Sáng Ánh

“Tại sao người da đen ại có mặt ở xứ này (Mỹ) và sang đây thuộc diện gì?”

Vì sao tôi không rửa hận với Thatcher bằng cách quay lưng lại bà

Damian Barr, đăng trên CNN - Đinh Hải Bằng dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả