Thị trường

Giá của siêu thực tại Christie’s,
đầu 2013 25. 02. 13 - 7:28 am

Mời các bạn xem các tác phẩm trong phiên đấu giá “The Art Of The Surreal” tại nhà Christie’s London, ngày 6. 2. 2013. (Các bạn bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết).

PAUL DELVAUX (1897-1994)
La Première Rose
Sơn dầu trên panel
127 x 127 cm

Giá ước lượng: $1,600,000 – $2,300,000
Giá bán được: $1,991,363

 

YVES TANGUY (1900-1955)
L’Arc volant (The Speeding Bow)
Sơn dầu trên canvas
63.8 x 50.8 cm

Giá ước lượng: $1,400,000 – $1,800,000
Giá bán được: $2,166,531

 

GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Trovatore
Sơn dầu trên canvas
80 x 60 cm

Giá ước lượng: $310,000 – $450,000
Giá bán được: $1,150,557

 

GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Piazza d’Italia
Sơn dầu trên canvas
40.5 x 50.5 cm

Giá ước lượng: $190,000 – $240,000
Giá bán được: $336,025

 

ÓSCAR DOMINGUEZ (1906-1957)
Machine à coudre électro-sexuelle
Sơn dầu trên canvas
100.2 x 80.8 cm

Giá ước lượng: $2,000,000 – $2,700,000
Giá bán được: $3,305,123

 

JOAN MIRO (1893-1983)
Le Sourire nacré devant l’azur
Sơn dầu trên canvas
130 x 195 cm

Giá ước lượng: $2,300,000 – $3,000,000
Giá bán được: $3,217,539

 

SALVADOR DALI (1904-1989)
Yang i Yin empordanesos (Ampurdanese Yang and Yin)
Sơn dầu trên canvas
65 x 53.5 cm

Giá ước lượng: $760,000 – $1,100,000
Giá bán được: $1,816,195

 

JOAN MIRO (1893-1983)
Tête
Sơn dầu và mực đen trên thẻ
65.5 x 90 cm

Giá ước lượng: $760,000 – $1,100,000
Giá bán được: $846,515

 

MAX ERNST (1891-1976)
Les coquilles
Sơn dầu trên canvas
38.1 x 46 cm

Giá ước lượng: $160,000 – $230,000
Giá bán được: $677,603

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả