Nghệ sĩ thế giới

Nghệ thuật tối giản Đức những năm 1960 27. 03. 10 - 5:47 pm

SOI

Từ 12. 3. 2010 đến 30. 5. 2010
Berlin Galleries

Đây là triển lãm trình bày những xu hướng quan trọng trong nghệ thuật trừu tượng Đức những năm 1960 từ Daimler Art Collection: Constructivism, Zero, Minimal Art, Concept und Seriality. Triển lãm đưa ra cái nhìn về các phát triển của nghệ thuật trừu tượng tại các thành phố như Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Munich… Triển lãm gồm khoảng 60 tác phẩm của 25 nghệ sĩ trong giai đoạn từ 1954 đến 1974.

Tác phẩm của Nobert Kicke, 1954

Một trong những khởi nguồn của dòng này là nhóm Stuttgart xung quanh Adolf Hölzel vào năm 1910. Sau này, phản ứng lại các chính sách nghệ thuật của nhà nước Đức phát xít, một thế hệ nghệ sĩ trẻ hậu chiến của Đức đã tìm cách kết nối lại với các trường phái tiền phong trừu tượng những năm 1910 đến 1930. Cùng lúc đó, một ngôn ngữ hình thức đã được phát triển nhằm phản ánh những gì đã được thực hiện trong nghệ thuật, liên quan tới văn hóa và chính trị, cũng như tìm cách trả lời lại các khuynh hướng nghệ thuật Mỹ dần xuất hiện.

Về mặt lý thuyết, cần phải kể tới tác phẩm quan trọng của Willi Baumeister (Das Unbekannte in der Kunst, 1947) và vai trò của Paul Klee (những gì ông viết về lý thuyết hình thức và sáng tạo xuất bản vào năm 1956 dưới cái tên Das bildnerische Denken), cũng như sự chú ý đặc biệt về trường phái Bauhaus đã qua.

Tác phẩm của Charlotte Posenensece, 1967

Vào đầu những năm 1960 tại Đức, một dạng mới của chủ nghĩa tối giản (Minimalism) đã phát triển, gần như độc lập với chủ nghĩa tối giản khi ấy cũng bùng nổ ở Mỹ. Trong sự phát triển của mình, chủ nghĩa tối giản Đức có một mối quan hệ phức tạp với các trường phái Concrete Art và Zero. Địa điểm quan trọng của xu hướng này là thành phố Düsseldorf, và nhân vật cần phải kể tên là Joseph Beuys. Với tư cách là thầy giáo, tác phẩm của Beuys đã ảnh hưởng sâu sắc tới các sinh viên của ông ở điêu khắc tối giản. Những người tiếp nối là Imi Knoebel, Imi Giese, and Blinky Palermo, cùng với Franz Erhard Walther hay Hanne Darboven, Eckhard Schene và Peter Benkert.

Tác phẩm của Charlotte Posenensece, 1967

Các nghệ sĩ trong triển lãm lần này:

Josef Albers, Karl Heinz Adler, Peter Benkert, Hartmut Böhm, Siegfried Cremer, Hanne Darboven, Karl Gerstner, Imi Giese, Mathias Goeritz, Kuno Gonschior, Gerhard von Graevenitz, Heijo Hangen, Erwin Heerich, Gottfried Honegger, Norbert Kricke, Thomas Lenk, Heinz Mack, Karl Georg Pfahler, Verena Pfisterer, Charlotte Posenenske, Christian Roeckenschuss, Peter Roehr, Ulrich Rückriem, Eckhard Schene, Klaus Staudt, Franz Erhard Walther, Herbert Zangs

(nguồn: www.sammlung.daimler.com)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả