Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30 22. 08. 13 - 7:25 am

B&G

 Tiếp theo phần 2

Một góc phòng trưng bày

Một góc phòng trưng bày

 

Bức số 20

Bức số 20, Đặng Xuân Hùng, “Người cùng phố”, sơn dầu, 145 x 158 cm

 

Bức số 21

Bức số 21, Trần Tuấn Long, “Sau buổi câu đêm”, sơn mài, 100 x 100 cm

 

Bức số 22

Bức số 22, Phùng Dzi Thuần, “Bài ca cho biển Đông”, sơn dầu, 105 x 140 cm

 

Bức số 23

Bức số 23, Nguyễn Đình Quang, “Phút giải lao”, sơn mài, 60 x 90 cm

 

Bức số 24

Bức số 24, Trần Thức, ” Tưởng nhớ họa sĩ Bùi Xuân Phái”, sơn dầu, 80 x 100 cm

 

Bức số 25

Bức số 25, Nguyễn Khắc Chinh, “Mơ”, sơn dầu, 165 x 211 cm

 

Bức số 26

Bức số 26, Nguyễn Phú Lâm, “Giấc mơ tổ ấm”, sơn mài, 120 x 180 cm

 

Bức số 27

Bức số 27, Cao Ban Ban, “Biên giới mùa xuân”, sơn mài, 82 x 180 cm

 

Bức số 28

Bức số 28, Phạm Ngọc Điệp, “Vãn cảnh đền bà Kiệu”, sơn mài, 100 x 120 cm

 

Bức số 29

Bức số 29, Nguyễn Phương Việt, “Đợi”, sơn dầu, 100 x 120 cm

 

Bức số 30

Bức số 30, Hoàng Xuân Hương, “Tiếng vĩ cầm đêm”, acrylic, 155 x 155cm

*

 

Bài liên quan:

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 31 đến 42

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65   

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77     
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả