Trường phái

Tôn trọng chất liệu là tự mình làm! 11. 04. 10 - 3:29 pm

SOI

TRƯỜNG PHÁI ĐIÊU KHẮC TRỰC TIẾP: Tôn trọng chất liệu là tự mình làm!

Direct carving là một phương pháp mới để tạc tượng do Brancusi đưa ra vào 1906 và đã trở thành một cuộc cách mạng trong điêu khắc.

Trước đó tượng được tạc thường dựa trên một mẫu đã được “sơ phác”. Sau đó được một ông thợ (do nghệ sĩ thuê) tạc tiếp. Các tượng của Rodin cũng là theo cách này.

Trong điêu khắc trực tiếp sẽ không có mẫu sơ phác, và hình dạng của bức tượng sẽ hình thành dần theo quá trình tạc của chính nghệ sĩ.

Một phương diện quan trọng trong điêu khắc trực tiếp là “học thuyết về sự thực của chất liệu”. Có nghĩa là nghệ sĩ phải biết tôn trọng bản chất của chất liệu, phải biết làm sao để hiện ra được những tính chất, vẻ đẹp, màu sắc, bề mặt… tóm lại là những thứ đặc biệt của chất liệu ấy.

Các nhà điêu khắc trực tiếp thường dùng nhiều loại đá và gỗ khác nhau, chạm những hình khối đơn giản với lòng tôn trọng khối gỗ khối đá nguyên thủy kia. Bề mặt thường không chạm kỹ về chi tiết để có thể bộc lộ bản thân chất liệu, nhưng lại được đánh bóng kỹ để màu sắc và các vân nổi lên rõ hơn.

Sau Brancusi, các nhà điêu khắc trực tiếp nổi tiếng là Epstein, Gaudier-Brzeska, Hepworth and Moore.

Constantin Brancusi (1876-1957) với tác phẩm “Nàng Thơ ngủ”, 1909. Chất liệu: Hoa cương trắng


Sir Jacob Epstein (1880-1959) với tác phẩm “Chân dung đầu tiên của Isabel”. Chất liệu: Đồng và dầu bóng nâu


Barbara Hepworth với tác phẩm Đĩa với dây. Chất liệu: Thiếc và dây

 

(Theo Internet)

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả