Thị trường

Đấu giá tranh Sir Lawrence Alma-Tadema 10. 01. 11 - 6:42 am

(Mời các bạn xem một số tranh của Sir Lawrence Alma-Tadema, OM, RA – người cầu toàn mà Soi vừa giới thiệu – được đấu giá tại nhà Christie’s. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh – chứ không phải tranh nhé – để xem chi tiết).  

.

Under the Roof of Blue Ionian Weather  
(Dưới vòm xanh của trời biển Ionian)
Sơn dầu trên panel
55 x 121 cm
   

Giá ước lượng: $1,500,000 – $2,200,00
Giá bán được: $1,500,000
Ngày bán: 16. 6. 2010      

   

 

 

.

The Oaks at Kidbrooke Park
(Những cây sồi ở công viên Kidbrooke)
Sơn dầu trên canvas
22.8 x 35.1 cm 

Giá ước lượng: $1,009 – $1,400
Giá bán được: $10,000
Ngày bán: 18. 11. 2009 

  

  

  

.

Portrait of Clothilde Enid, daughter of Edward Onslow Ford
Sơn dầu trên panel
39.1 x 29 cm (không khung) 

Giá ước lượng: $47,000 – $78,000
Giá bán được: $47,000
Ngày bán: 26. 11. 2002  

  

  

  

.

The Balneator
(Người phục vụ nhà tắm)
Bút chì và màu nước với vết gạch xóa trên giấy
37.8 x 27.6 cm 

Giá ước lượng: $73,500 – $103,000
Giá bán được: $100,000
Ngày bán: 16. 6. 2010  

  

  

  

.

Portrait of a young man
(Chân dung chàng thanh niên)
Sơn dầu trên canvas
40 x 31.8 cm 

Giá ước lượng: $7,852 – $11,778
Giá bán được: $8,245
Ngày bán: 28. 3. 2007  

  

  

  

.

Vespasian hearing from one of his generals of the taking of Jerusalem by Titus
(Vespasian nghe một trong những vị tướng của mình nói về việc Titus chiếm thành Jerusalem)
Sơn dầu trên panel
51 x 38 cm 

Giá ước lượng: $112,200 – $149,600
Giá bán được: $100,559
Ngày bán: 24. 11. 2004  

  

  

  

.

 Joseph, Overseer of Pharoah’s Granaries
(Joseph, người quản lý kho lẫm của Pharoah)
Sơn dầu trên canvas
35 x 46 cm
Vẽ năm 1874 

Giá ước lượng: $180,000 – $250,000
Giá bán được: $185,500
Ngày bán: 30. 10. 2002  

  

  

  

.

Preparation in the Colosseum
(Chuẩn bị ở đại hý trường)
Sơn dầu trên canvas
153.5 x 79.5 cm
Vẽ năm 1912 

 Giá ước lượng: $300,000 – $400,000
Giá bán được: $339,500
Ngày bán: 30. 10. 2002 
  

  

  

.

 Portrait of Professor Giovanni Battista Amendola
(Chân dung giáo sư G. B. A)
Sơn dầu trên canvas
75 x 54. 6 cm 

Giá ước lượng: $46,275 – $64,785
Giá bán được: $106,618
Ngày bán: 8. 6. 2006 

  

.

 Una Carita
Sơn dầu trên bảng
10.8 x 8.3 cm 

Giá ước lượng: $13,576 – $20,364
Giá bán được: $23,321
Ngày bán: 25. 11. 2003 

  

 * 

Bài liên quan

– 8.1: Alma-Tadema, người cầu toàn
– Đấu giá tranh Sir Lawrence Alma-Tadema 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp