Thị trường

Giá ảnh cao ngất của William Eggleston 31. 03. 12 - 7:26 am

(Mời các bạn xem một số ảnh của nhiếp ảnh gia WILLIAM EGGLESTON (sinh 1939) được đấu giá tại nhà Christies ngày 12. 3. 2012. Các bạn nhớ bấm vào TÊN ảnh để xem chi tiết).

 

.

 

Untitled, c. 1971-1974 (Không đề 1971-1974)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
152 x 112cm

Giá ước lượng: $80,000 – $120,000
Giá bán được: $386,500

 

.

 

Untitled, c. 1971-1973 (Không đề 1971-1973)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $60,000 – $80,000
Giá bán được: $68,500

 

.

 

Untitled, 1970 (Không đề 1970)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
152 x 112cm

Giá ước lượng: $80,000 – $120,000
Giá bán được: $110,500

 

.

 

Untitled, 1976 (Không đề 1976)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $50,000 – $70,000
Giá bán được: $110,500

 

.

 

Untitled, 1971 (Không đề 1971)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
152 x 112cm

Giá ước lượng: $80,000 – $120,000
Giá bán được: $194,500

 

.

 

Untitled, c. 1970-1973 (Không đề 1970-1973)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $60,000 – $80,000
Giá bán được: $110,500

 

.

 

Untitled, 1970 (Không đề 1970)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $200,000 – $300,000
Giá bán được: $578,500

 

.

 

Untitled, 1973 (Không đề 1973)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $150,000 – $250,000
Giá bán được: $386,500

 

.

Untitled, 1970 (Không đề 1970)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
152 x 112cm

Giá ước lượng: $100,000 – $150,00
Giá bán được: $194,500

 

.

 

Untitled, c. 1971-1974 (Không đề 1971-1974)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
152 x 112cm

Giá ước lượng: $50,000 – $70,000
Giá bán được: $134,500

 

.

 

Untitled, c. 1980 (Không đề 1980)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $60,000 – $90,000
Giá bán được: $242,500

 

.

 

Untitled, 1978 (Không đề 1978)
In thuốc màu
1 trong 2 phiên bản
112 x 152cm

Giá ước lượng: $60,000 – $90,000
Giá bán được: $170,500

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả