Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 10. 6. 2012: Tội phạm – công và tội 10. 06. 12 - 5:06 am

 

(“Suốt nhiều năm qua, anh đã phục vụ đất nước, nuôi gia đình, đóng thuế và giúp đỡ cộng đồng trong lúc vẫn hút cần sa. Ơn Trời chúng tôi cuối cùng đã tóm được anh!”)

Ý kiến - Thảo luận

16:54 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  cái này hay quá
cái này hay quá heeeeeeeeee
...xem tiếp
16:54 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  cái này hay quá
cái này hay quá heeeeeeeeee 
14:10 Sunday,10.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Rõ nhá, học-tập gương tòa-TÂY nhá, các bác-TA sa-đọa có zính vòng lao-lý chớ vin thành-tích zũng sĩ đánh-địch với lại gốc-rễ cốt-cán thành-phần con-các-cụ-cả để mà mong được zảm tội...

nhá !
...xem tiếp
14:10 Sunday,10.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Rõ nhá, học-tập gương tòa-TÂY nhá, các bác-TA sa-đọa có zính vòng lao-lý chớ vin thành-tích zũng sĩ đánh-địch với lại gốc-rễ cốt-cán thành-phần con-các-cụ-cả để mà mong được zảm tội...

nhá ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả