Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 5. 7. 2012: Tư thế căn bản, với điện thoại 04. 07. 12 - 11:59 pm

"Anh ấy trông thật tự nhiên!"

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả