Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 8. 7. 2012: Tệ hối lộ 06. 07. 12 - 5:38 am

.

Một nghiên cứu của trường đại học Illinois cho biết, trong số những vùng hối lộ nặng nhất của Mỹ, Los Angeles xếp hạng thứ hai.

Trong hí họa này của Ted Rall, hai người đàn ông vào văn phòng của trường đại học Illinois, nơi tiến hành nghiên cứu trên, đề nghị:

“Dân Los Angeles tụi này muốn có cái gì đó để khoe với đời. Cho tụi này lên hạng nhất thì cần phải bơm bao nhiêu?”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả