Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 9. 7. 2012: Giữa hai dòng chữ 09. 07. 12 - 8:41 am

Tranh của Agim Sulaj, Ý

Ý kiến - Thảo luận

14:52 Monday,9.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kinh nhỉ.

Các ông kiểm-ziệt viên làng nào mà trang bị máy-zò tối tân thế?

Trong chữ có mìn?

Tin-tưởng ghê gớm !
...xem tiếp
14:52 Monday,9.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kinh nhỉ.

Các ông kiểm-ziệt viên làng nào mà trang bị máy-zò tối tân thế?

Trong chữ có mìn?

Tin-tưởng ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp