Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 9. 7. 2012: Giữa hai dòng chữ 09. 07. 12 - 8:41 am

Tranh của Agim Sulaj, Ý

Ý kiến - Thảo luận

14:52 Monday,9.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kinh nhỉ.

Các ông kiểm-ziệt viên làng nào mà trang bị máy-zò tối tân thế?

Trong chữ có mìn?

Tin-tưởng ghê gớm !
...xem tiếp
14:52 Monday,9.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kinh nhỉ.

Các ông kiểm-ziệt viên làng nào mà trang bị máy-zò tối tân thế?

Trong chữ có mìn?

Tin-tưởng ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả