Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 12. 7. 2012: Trên mạng… 12. 07. 12 - 10:40 am

"Trên Internet sẽ không ai biết mi là chó"

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả