Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 19. 8. 2012: Chim tước Tàu 19. 08. 12 - 5:20 am

Mỹ và chim tước Tàu – Tranh từ Amer Cartoons

 

Có bạn nào biết bức này của ai không?

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

15:33 Wednesday,22.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Chim sẻ Tàu rất nhiều LÔNG
Lưỡi bò Tàu... liếm Biển ĐÔNG...trụi rùi
...xem tiếp
15:33 Wednesday,22.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Chim sẻ Tàu rất nhiều LÔNG
Lưỡi bò Tàu... liếm Biển ĐÔNG...trụi rùi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả