Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 9. 9. 2012: Bạn bè thật quan trọng 09. 09. 12 - 1:51 pm

Na Trần st

Ý kiến - Thảo luận

14:57 Sunday,9.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, thế hoá ra cả quan toà với cớm đều là đồng bọn của kẻ-cướp zữa phố à?

Thế thì bà-zà và zân-chúng đúng là bị hại hai lần, chả còn biết tin tưởng vào ai, hành-pháp hay Lập-pháp (Tây, may quá không phải TA) cũng đều phạm- pháp cả thế a?

Sa-đoạ ghê gớm ! (TÂY đấy, không phải TA, nhá)
...xem tiếp
14:57 Sunday,9.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, thế hoá ra cả quan toà với cớm đều là đồng bọn của kẻ-cướp zữa phố à?

Thế thì bà-zà và zân-chúng đúng là bị hại hai lần, chả còn biết tin tưởng vào ai, hành-pháp hay Lập-pháp (Tây, may quá không phải TA) cũng đều phạm- pháp cả thế a?

Sa-đoạ ghê gớm ! (TÂY đấy, không phải TA, nhá) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả