Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 9. 9. 2012: Bạn bè thật quan trọng 09. 09. 12 - 1:51 pm

Na Trần st

Ý kiến - Thảo luận

14:57 Sunday,9.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, thế hoá ra cả quan toà với cớm đều là đồng bọn của kẻ-cướp zữa phố à?

Thế thì bà-zà và zân-chúng đúng là bị hại hai lần, chả còn biết tin tưởng vào ai, hành-pháp hay Lập-pháp (Tây, may quá không phải TA) cũng đều phạm- pháp cả thế a?

Sa-đoạ ghê gớm ! (TÂY đấy, không phải TA, nhá)
...xem tiếp
14:57 Sunday,9.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, thế hoá ra cả quan toà với cớm đều là đồng bọn của kẻ-cướp zữa phố à?

Thế thì bà-zà và zân-chúng đúng là bị hại hai lần, chả còn biết tin tưởng vào ai, hành-pháp hay Lập-pháp (Tây, may quá không phải TA) cũng đều phạm- pháp cả thế a?

Sa-đoạ ghê gớm ! (TÂY đấy, không phải TA, nhá) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả