Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 21. 9. 2012: Chuyên quyền 21. 09. 12 - 6:03 pm

Cũng là một bức thuộc giai đoạn đầu biếm họa chính trị của Iran (1900 – 1917), có tên là “Chuyên quyền”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả