Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 21. 9. 2012: Chuyên quyền 21. 09. 12 - 6:03 pm

Cũng là một bức thuộc giai đoạn đầu biếm họa chính trị của Iran (1900 – 1917), có tên là “Chuyên quyền”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả