Chính trị

Bác tài Bashar và cuốc xe Ghouta

Sáng Ánh

Giải pháp nào cũng sẽ phải qua Iran và Nga và trong tương lai ngắn, vài tháng hay vài tuần tới, bác tài Bashar sẽ vẫn an toàn trên phố Damascus mà đón khách.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả