Chính trị

Một cuộc đánh chiếm Quốc hội thành công: chiến dịch “Chuồng heo”

Sáng Ánh

“Làm cách mạng đầu tiên thì mất vợ và sau cùng thì mất mạng. Giữa hai cái này thì mất tự do, mất hạnh phúc và mất công ăn việc làm”.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp