Thị trường

Những điều cần quan tâm khi sưu tập một tác phẩm mỹ thuật 22. 12. 15 - 7:23 am

Theo ADAA. Thúy Anh dịch

 

Hí họa của The New Yorker

Chúng ta ai cũng cần được truyền cảm hứng. Nghệ thuật không chỉ giúp ta tăng chất lượng cuộc sống mà còn thách thức suy nghĩ của ta, mở rộng quan điểm và khơi nguồn sáng tạo.

Giới kinh doanh môi giới mỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết nghệ sỹ với công chúng, người bán tác phẩm với người sưu tập. Một người kinh doanh môi giới mỹ thuật giỏi phải sở hữu trình độ chuyên môn đặc thù của giám tuyển và sử gia mỹ thuật, kết hợp được sự am tường và kiến thức lịch sử mỹ thuật với kinh nghiệm thực tiễn và sự thấu hiểu thị trường do dấn thân hàng ngày vào việc kinh doanh.

Những điều gì cần quan tâm khi sưu tập?

Đó là tính xác thực, chất lượng, tính hiếm, tình trạng, lịch sử sở hữu và giá trị. Các yếu tố này quan trọng như nhau, không cái nào quan trọng hơn để mà lơ là cái kia.

Tính xác thực. Người môi giới đại diện nghệ sỹ sẽ tự động có nguồn thông tin đáng tin cậy dùng đánh giá tác phẩm.

Tính hiếm – có khuynh hướng làm tăng giá trị tác phẩm. Đặc tính này cho biết có bao nhiêu tác phẩm tương tự tồn tại, và tần suất xuất hiện của các tác phẩm ấy là như thế nào. Trong thế giới nghệ thuật đương đại, nơi nghệ sỹ vẫn còn sống, có những tác phẩm rất khó có được hơn những tác phẩm khác. Phải hiểu sự nghiệp của tác giả và dò lần trong thị trường để nắm rõ đặc tính hiếm của tác phẩm.

“Tôi tin rằng đây là một trong những bức selfie sớm nhất của Rembrandt”. Nguồn

Tình trạng tác phẩm, rất quan trọng. Vì người môi giới đã xem qua nhiều tác phẩm lớn, họ ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo quản và tu bổ. Dù vậy rất khó có được tình trạng nguyên vẹn đối với một vài dạng tác phẩm. Đơn vị môi giới phải giải thích tính quan trọng của tình trạng tác phẩm trong bối cảnh cả sự nghiệp của nghệ sỹ và đánh giá mức độ ảnh hưởng tình trạng tác phẩm lên giá trị tác phẩm, đưa ra lời khuyên về việc khôi phục hay bảo quản liên quan đến kỹ thuật và chất liệu gốc của tác giả.

Lịch sử sở hữu là từng được ai sở hữu, từng được trưng bày triển lãm ở đâu khi nào. Điều này giúp xác định tính xác thực.

Hí họa từ trang này

Giá trị. Tác phẩm nghệ thuật được chọn mua chỉ dựa vào yếu tố giá thì sẽ sinh ra một bộ sưu tập tầm thường không được giá khi bán lại. Bộ sưu tập phải được tạo thành từ đam mê và hiểu biết qua năm tháng, về mặt nghệ thuật cũng như tiền bạc. Nhà sưu tập không nên nghe hứa hẹn về lợi nhuận trong tương lai.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả