Thị trường

Hoa ấn tượng và hiện đại giá bao nhiêu? 22. 12. 11 - 11:24 pm

(Mời các bạn xem một số tranh vẽ hoa trong buổi đấu giá Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại tại nhà Christie’s Paris ngày 1. 12. 2011. Các bạn nhớ bấm vào TÊN TRANH để xem chi tiết).

 

.

PABLO PICASSO (1881-1973)
Bouquet de fleurs  (Bình hoa)
Màu nước trên giấy
14 x 10.8 cm

Giá ước lượng: $13,000 – $19,900
Giá bán được: $18,500

 

.

WLADYSLAW SLEWINSKI (1854-1918)
Bouquet de fleurs  (Bình hoa)
Sơn dầu trên vải
29.2 x 32.2 cm

Giá ước lượng: $9,300 – $13,300
Giá bán được: $16,800

 

.

MOÏSE KISLING (1891-1953)
Anémones et mimosas   (Cỏ chân ngỗng và hoa mimosa)
Sơn dầu trên vải
73 x 53.8 cm

Giá ước lượng: $79,700- $106,000
Giá bán được: $88,600

 

.

MOÏSE KISLING (1891-1953)
Fleurs  (Hoa)
Sơn dầu trên vải
72.8 x 54.1 cm.

Giá ước lượng: $79,700 – $106,000
Giá bán được: $85,400

 

.

PINCHUS KRÉMÈGNE (1890-1981)
Nature morte aux fleurs et aux fruits  (Tĩnh vật hoa và trái cây)
Sơn dầu trên vải
60.5 x 73 cm

Giá ước lượng: $7,900 – $10,600
Giá bán được: $9,200

 

.

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Les anémones  (Cỏ chân ngỗng)
Sơn dầu trên vải
65.2 x 54.3 cm

Giá ước lượng: $39,800 – $66,400
Giá bán được: $75,700

 

.

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Lauriers-Roses II
Sơn dầu trên vải
73 x 100.3 cm

Giá ước lượng: $93,000 – $132,800
Giá bán được: $106,400

 

.

ÉDOUARD JOSEPH GOERG (1893-1969)
Fleurs et fruits  (Hoa và trái cây)
Sơn dầu trên vải
54.9 x 46.1 cm

Giá ước lượng: $1,900 – $2,600
Giá bán được: $4,300

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả