Thị trường

Những tranh đắt nhất tháng này 23. 02. 12 - 12:58 am

(Mời các bạn xem một số tác phẩm trong phiên đấu giá Nghệ thuật Hậu chiến và Đương đại của nhà Christie’s, Luân Đôn ngày 14. 2. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

FRANCIS BACON (1909-1992)
Portrait of Henrietta Moraes   (Chân dung Henrietta Moraes)
Sơn dầu trên canvas
165 x 142cm
Vẽ 1963

Giá bán được: $33,474,000


 

 

.

FRANCIS BACON (1909-1992)
Studies of Isabel Rawsthorne
Sơn dầu trên canvas, hai phần
Mỗi phần: 35.5 x 30.5cm
Vẽ 1983

Giá ước lượng: $2,800,000 – $3,800,000
Giá bán được: $2,702,000


 

.

LUCIO FONTANA (1899-1968)
Concetto spaziale, Attese
Sơn nước trên canvas
92 x 73cm
Thực hiện 1967

Giá ước lượng: $1,400,000 – $1,800,000
Giá bán được: $3,230,000


 

.

YVES KLEIN (1928-1962)
ANT 40  (Con kiến 40)
Màu tinh khiết và nhựa tổng hợp trên giấy đặt trên canvas
108.4 x 75.1cm
Thực hiện khoảng 1961

Giá ước lượng: $1,900,000 – $2,700,000
Giá bán được: $2,790,000


 

.

LUCIAN FREUD (1922-2011)
Small Figure
Sơn dầu trên canvas
22.5 x 33cm
Vẽ 1983-1984

Giá ước lượng: $2,300,000 – $3,000,000
Giá bán được: $2,526,500


 

.

GILBERT & GEORGE (sinh 1943 & 1942)
Bloody Life No. 13
Phương tiện hỗn hợp, 16 phần
Mỗi phần: 60.4 x 50.2cm
Tổng cộng: 251 x 211cm
Thực hiện 1975

Giá ước lượng: $1,100,000 – $1,500,000
Giá bán được: $1,999,000


 

.

CHRISTOPHER WOOL (sinh 1955)
Untitled
Men trên nhôm
274.5 x 182.8cm
Thực hiện năm 1990

Giá ước lượng: $3,800,000 – $5,300,000
Giá bán được: $7,713,800


 

.

WOLS (1913-1951)
Le feu (The Fire)  (Ngọn lửa)
Sơn dầu trên canvas
65 x 81cm
Vẽ 1947-1949

Giá ước lượng: $1,200,000 – $1,800,000
Giá bán được: $2,350,700


 

.

PIERO MANZONI (1933-1963)
Achrome
Cao lanh trên canvas vuông
100 x 80cm
Thực hiện khoảng 1959

Giá ước lượng: $2,800,000 – $3,800,000
Giá bán được: $2,702,000


 

.

ANDY WARHOL (1928-1987)
Self-Portrait
Acrylic và mực in lụa trên canvas
55.9 x 55.9cm
Thực hiện năm 1986

Giá ước lượng: $1,900,000 – $2,700,000
Giá bán được: $2,087,000

 

 

 

.

NICOLAS de STAEL (1914-1955)
Agrigente
Sơn dầu trên canvas
89.2 x 130cm
Vẽ 1953

Giá ước lượng: $5,300,000 – $7,500,000
Giá bán được: $8,329,000


 

 

.

GERHARD RICHTER (sinh 1932)
Abstraktes Bild
Sơn dầu trên canvas
250.2 x 200cm
Vẽ 1994

Giá ước lượng: $7,600,000 – $11,000,000
Giá bán được: $15,538,700


 

 

.

LUCIO FONTANA (1899-1968)
Concetto spaziale, Forma
Aniline, canvas cắt dán, thủy tinh màu trên canvas
150 x 150cm
Thực hiện 1958

Giá ước lượng: $2,300,000 – $3,000,000
Giá bán được: $2,966,000

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả