Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 10. 7. 2012: Cũng vẫn giữa những dòng chữ 10. 07. 12 - 12:13 am

 

Cũng đề tài giữa những dòng chữ, nhưng đây là tranh của Florian (Romania).

Ý kiến - Thảo luận

10:47 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
văn chương có mùi. kiểm duyệt giống như CA vậy.
...xem tiếp
10:47 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
văn chương có mùi. kiểm duyệt giống như CA vậy. 
10:46 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
Hình như văn chương có mùi, chó đánh hơi như kiểm duyệt thức ăn ở sân bay Anh quốc vậy. thế mới biết kiểm duyệt báo chí ở "nước khác" cũng khủng khiếp thật.
...xem tiếp
10:46 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
Hình như văn chương có mùi, chó đánh hơi như kiểm duyệt thức ăn ở sân bay Anh quốc vậy. thế mới biết kiểm duyệt báo chí ở "nước khác" cũng khủng khiếp thật. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả