Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 10. 7. 2012: Cũng vẫn giữa những dòng chữ 10. 07. 12 - 12:13 am

 

Cũng đề tài giữa những dòng chữ, nhưng đây là tranh của Florian (Romania).

Ý kiến - Thảo luận

10:47 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
văn chương có mùi. kiểm duyệt giống như CA vậy.
...xem tiếp
10:47 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
văn chương có mùi. kiểm duyệt giống như CA vậy. 
10:46 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
Hình như văn chương có mùi, chó đánh hơi như kiểm duyệt thức ăn ở sân bay Anh quốc vậy. thế mới biết kiểm duyệt báo chí ở "nước khác" cũng khủng khiếp thật.
...xem tiếp
10:46 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  đặng thanh vân
Hình như văn chương có mùi, chó đánh hơi như kiểm duyệt thức ăn ở sân bay Anh quốc vậy. thế mới biết kiểm duyệt báo chí ở "nước khác" cũng khủng khiếp thật. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả