Thị trường

Bà Đoan, hãy xuất hiện!
(P/S: Nếu bà có thực trên đời) 30. 01. 13 - 4:11 pm

Người tò mò

 

Đọc cả hai bài, bài của họa sĩ Lê Quảng Hà tố họa sĩ Nguyễn Thị Hiền chép tranh mình, và bài của Nguyên Quốc thanh minh hộ bà Hiền, rằng bà không đời nào đi chép tranh ông Hà, chẳng qua mua của bà Đoan…, tôi thấy bài nào cũng có lý, bài nào đọc lên nghe cũng có vẻ rất thực.

Vậy ai nói dối, ai nói thật?

Có lẽ chỉ có bà Đoan – người được coi là vừa thân với ông Đức, em trai bà Hiền, vừa thân với họa sĩ Lê Quảng Hà, thuở họa sĩ mới vào nghề – mới có thể xác nhận được điều này (rằng bà cũng chính là nạn nhân, mua lầm tranh giả?)

Có lẽ ai đó vẫn có thể liên lạc với bà Đoan?

Nhưng nhân vật Đoan này có tồn tại thực ngoài đời không, đó cũng là một câu hỏi lớn.

Được biết họa sĩ Lê Quảng Hà, khi được Soi gửi bài viết của Nguyên Quốc để đọc, đã cho biết:

  1. Tôi không quen những nhân vật nào trong trình bày của bà Hiền (chứ chưa nói là thân)

  2. Vì sao bà Hiền không thực hiện như lời hứa với tôi và họa sỹ Đào Minh Tri là trực tiếp đưa người bán tranh cho bà ta đến gặp tôi?

Hai câu hỏi này của họa sĩ đều rất hợp lý. Và nếu họa sĩ Nguyễn Thị Hiền quả thực trong sáng, thể nào bà cũng sẽ đưa bà Đoan ra làm chứng. Chúng ta hãy chờ xem, với điều kiện có một bà Đoan trên đời!

Ngoài ra, một câ