Thị trường

Giá tranh siêu thực đầu 2016 tại Christie’s 17. 02. 16 - 2:05 pm

Trong phiên đấu giá Nghệ thuật Siêu thực ngày 2. 2. 2016 của nhà Christie’s tại London, tranh của Max Ernst và Joan Miró bán được cao giá nhất. Cả phiên có 20 bức thì đều bán được cả, nói chung đều gần với giá ước lượng.

Mời các bạn xem một số bức trong phiên này. Nhớ bấm vào tên tranh các bạn nhé để ra chi tiết nét cọ.

.

VICTOR BRAUNER (1903-1966)
Femme solaire
Góc dưới phải có ký ‘BRAUNER IX. 1940’
Sơn dầu trên bảng
35 x 27 cm
Vẽ tháng Chín 1940

Giá bán được: $103.000
Giá ước lượng: $57.000 – $71.000

 

 

.

RENE MAGRITTE (1898-1967)
La belle au bois dormant 
Góc dưới trái ký ‘Magritte’
bột màu trên giấy
60 x 40 cm
Vẽ năm 1946

Giá bán được: $522.000
Giá ước lượng: $497.000 – $781.000

 

   

.

RENE MAGRITTE (1898-1967)
Mesdemoiselles de l’Isle Adam
Góc dưới trái ký ‘Magritte’; mặt sau ghi ‘MESDEMOISELLES de l’Isle Adam’
Sơn dầu trên toan
50 x 65 cm
Vẽ năm 1942

Giá bán được: $2.860.000
Giá ước lượng: $2.840.000 – $4.260.000

 

 

.

PAUL KLEE (1879-1940)
Kurze Seereise (Short Sea Voyage) 
Góc trái trên ký ‘Klee’; trên khung do họa sĩ tự làm có ghi  ‘1930 W 1 kurze Seereise’
Màu nước trên cotton căng trên khung do họa sĩ tự làm
26.5 x 52.5 cm
47.5 x 65.3 cm (cả khung)
Vẽ năm 1930

Giá bán được: $435.000
Giá ước lượng: $426.000 – $710.000

 

   

.

JOAN MIRO (1893-1983)
Peinture – Bleu
Góc dưới phải ký ‘Miró. 1927.’ Mặt sau ký: ‘Joan Miró. 1927.’
Sơn dầu trên toan
24 x 33 cm
Vẽ năm 1927

Giá bán được: $781.000
Giá ước lượng: $639.000 – $923.000

   

 

.

MAX ERNST (1891-1976)
The Stolen Mirror 
Góc dưới phải có ký ‘max ernst’; mặt sau có ký ‘max ernst 1941 product of France’
Sơn dầu trên toan
65 x 81 cm
Vẽ năm 1941

Giá bán được: $11.000. 000
Giá ước lượng: $10.000.000 – $14.000.000

  

 

.

YVES TANGUY (1900-1955)
Sans titre 
Góc dưới phải ký’YVES TANGUY 35′
Sơn dầu trên toan
45.8 x 37.8 cm
Vẽ năm 1935

Giá bán được: $625.000
Giá ước lượng: $430.000 – $570.000

   

 

.

OSCAR DOMINGUEZ (1906-1957)
La main passe II 
Góc dưới trái ký ‘O. DOMÍNGUEZ 42’
Sơn dầu trên toan
73 x 100 cm
Vẽ năm 1942

Giá bán được: $800.000
Giá ước lượng: $426.000 – $710.000

 

   

.

OSCAR DOMINGUEZ (1906-1957)
Une mer céleste
Góc dưới phải ký ‘O. DOMÍNGUEZ 1938’
Sơn dầu trên toan
73 x 92 cm
Vẽ năm 1938

Giá bán được: $350.000
Giá ước lượng: $310.000 – $400.000

 

 

.

JOAN MIRO (1893-1983)
Femme et oiseaux dans la nuit 
Góc dưới phải ký ‘Miró’; mặt sau ký lần nữa: ‘MIRO.26/III/68 FEMME ET OISEAUX DANS LA NUIT’
acrylic trên toan
161.5 x 130 cm
Vẽ này 26. 3. 1968

Giá bán được: $8.340.000
Giá ước lượng: $4.260.000 – $7.100.000

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả