Gẫm & Bình

Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực diệt Nhái 06. 12. 11 - 11:36 am

Dương Trung Dung

(SOI: Đây là cmt cho bài “Về tranh Nguyễn Thái Tuấn: Cần câu trả lời trực tiếp từ chính họa sĩ“. Vì cmt dài, Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi).

 

 

(TDN) – Diệt Nhái đặc biệt quan trọng. Ngoài việc phát hiện mới, rút ra những bài học kinh nghiệm của chặng đường diệt giặc, chúng ta còn có nhiệm vụ xây dựng chiến lược “tìm và diệt” tận gốc, bổ sung vào những thành tựu đã đạt được trong 2011.

Kết quả của công cuộc diệt Nhái 2011 sẽ là điểm tựa vững chắc cho chặng đường phát triển những năm tiếp theo, đồng thời còn là định hướng chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp diệt Nhái của cả giới mỹ thuật trong giai đoạn mới. Phong trào diệt Nhái diễn ra trong bối cảnh nền mỹ thuật đang từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng và suy thoái dài lâu. Tất cả đang nỗ lực phấn đấu đưa mỹ thuật nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước mỹ thuật theo hướng hiện đại và bắt kịp thị trường lớn vào năm 2020. Những thành tựu diệt Nhái mà anh em họa sĩ đạt được trong năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, sẽ giúp cho uy tín và vị thế của mỹ thuật Việt Nam trên trường quốc tế được phục hồi và nâng cao.

Tuy đã đạt được một số thành tựu, nhất là thành tựu quan trọng về diệt Nhái kiêm sưu tập gia, nhưng nền mỹ thuật vẫn phải đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp diệt Nhái – vốn đòi hỏi sự chân thật, hợp tác sâu rộng, chia sẻ đa phương – đang diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen. Trong hoàn cảnh ấy, các thế lực thù địch hoặc hữu khuynh cả trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng những yếu kém, bất cập để tiến hành “diễn biến hòa bình”, tác động nhiều mặt, ngăn chặn việc diệt Nhái hữu hiệu trong nội bộ mỹ thuật ta.

Thực chất của “diễn biến hòa bình” trong diệt Nhái chính là nhằm đẩy mạnh quá trình tự diễn biến, tạo ra các áp lực, tấn công chính diện vào lĩnh vực tư tưởng và lý luận, từ đó làm tan rã niềm tin vào công cuộc diệt Nhái, gây suy sụp về tinh thần, mất định hướng, hỗn loạn về lý luận, sẽ là điều kiện tốt nhất hình thành và nuôi dưỡng tâm trạng hoài nghi, tư tưởng bất mãn chống đối từ bên trong phong trào diệt Nhái, và nguy hiểm nhất là dẫn đến tự diễn biến.

“Tự diễn biến hòa bình” trong diệt Nhái là nói về quá trình diễn ra trong chính nội bộ nghệ sĩ ta. Đó là quá trình tự tan rã, biến chất của một bộ phận không nhỏ các họa sĩ, phê bình gia, diễn ra một cách hòa bình, không bằng các biện pháp bạo lực.

 

Nhận diện

Để nhận diện một cách rõ nét “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực diệt Nhái, tư tưởng, lý luận, cần xác định đúng bản chất, mục tiêu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực. Có thể tóm tắt mục tiêu của chiến lược này tập trung ở các khía cạnh:

– Dùng mọi thủ đoạn và tất cả các phương tiện hiện có, phản bác, xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ ý định diệt Nhái – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của anh em họa sĩ, từng bước thay thế bằng ý thức hệ guru vô trách nhiệm, kiểu “Hãy để chồn ăn cà phê rồi nó sẽ ỉa”.

– Xóa bỏ việc diệt Nhái – vốn là mục tiêu, lý tưởng của giới mỹ thuật nước nhà trong sự lấy lại công lý, công bằng; gây sức ép buộc chúng ta từ bỏ con đường đã chọn, quay trở lại chủ nghĩa dĩ hòa vi quý.

– Đòi xóa bỏ sự so sánh, thủ tiêu vai trò nhà phê bình, để những tiếng nói có trọng lượng vì sợ sệt, buồn đến nản lòng, hoặc dỗi hờn “ai thích làm phê bình thì tôi nhường”, cuối cùng rút lui khỏi vũ đài diệt Nhái, thực hiện ngậm miệng ăn tiền.

– Dao động về việc mình đang đấu tranh, dần dần mất định hướng, khủng hoảng niềm tin, đường lối chiến lược và lý luận diệt Nhái, từ đó xuất hiện bệnh cơ hội, thực dụng, thiếu trung thực, thờ ơ, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói và làm trái nhau. (Thí dụ rất căm thù Nhái đã nhái tranh mình, nhưng lên báo lại bảo là “có người yêu quý tranh mình, thế là mừng”).

 

 Nguyên nhân

– Về khách quan, nguyên nhân của “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực diệt Nhái trước hết là do sợ dư luận, muốn hình ảnh mình là quân tử.

– Một nguyên nhân nữa về mặt khách quan không thể không đề cập đến, đó là sự bất cập về mặt lý luận và công cụ của họa sĩ. Thiếu lý luận, ngoại ngữ và kiến thức về mỹ thuật khiến cho các cuộc tranh luận, phản biện thiếu sắc sảo, thiếu kịp thời, thiếu kiên quyết. Trong khi đó, thế lực “diễn biến hòa bình” lại rất giỏi lý luận, giỏi ngoại ngữ, hay dẫn chứng ngoại lai kiểu “ai mà chả mất đầu”.

– Về chủ quan, nguyên nhân của “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực diệt Nhái trước hết là do nhận thức non kém của một bộ phận họa sĩ, điêu khắc gia, phê bình gia. Sau thời gian thị trường sa sút, nền mỹ thuật ta đứng trước nhiều thách thức và phải đối mặt với không ít khó khăn. Trước những hiện tượng phức tạp nảy sinh, nhiều họa sĩ, điêu khắc gia không đủ sức tự lý giải. Khi cần bước vào thị trường, hội nhập, giao lưu quốc tế, nhận thức của nhiều họa sĩ, điêu khắc gia đã không theo kịp với yêu cầu của sự phát triển, thiếu hiểu biết dẫn đến nói gì cũng tự ti; một bộ phận khác thì hoang mang, dao động, cho rằng “trong mỹ thuật, ai ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng ai”. Từ đó thấy việc diệt Nhái đòi công lý là cực đoan, khắt khe.

–  Đồng thời, mặt trái của kinh tế thị trường cũng đã làm cho một bộ phận họa sĩ, điêu khắc gia, nhất là những điêu khắc gia có chức, có quyền đã suy kém hóa về phẩm chất, tài năng, vì lợi ích cá nhân, lại thiếu sự rèn luyện tu dưỡng, bị những cám dỗ vật chất làm “hoa mắt”, biết làm tượng giống Tàu đặt nơi công cộng là sai nhưng vẫn cố tình làm, biết làm tượng đài tốn tiền dân mà vẫn cổ vũ, biết là tranh Nhái mà vẫn để trưng bày tại Festival. Từ sự suy thoái ấy về quan điểm, lối sống, tất yếu sẽ dẫn tới sự biến chất trong quyết định, trở thành kẻ phản bội lợi ích của cộng đồng họa sĩ, là điều rất tệ trong quản lý, làm suy giảm niềm tin của họa sĩ vào bản chất ưu việt của nghệ thuật.

– Tự diễn biến về mặt diệt Nhái còn do tình trạng một số nơi mất đoàn kết nội bộ họa sĩ nghiêm trọng kéo dài, ganh tị làm nội bộ suy yếu, mất sức đề kháng, tư tưởng xấu dìm hàng vỗ tay trong bị lây lan, tư tưởng tích cực đấu tranh cho công lý suy giảm.

Tóm lại, “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực diệt Nhái sẽ làm cho phong trào diệt Nhái không đi được đến cùng, sa vào hữu khuynh, tự sỉ mình là độc ác mà dung túng cho Nhái, tạo bất bình trong cộng đồng yêu mỹ thuật; tạo điều kiện để Nhái mẹ đẻ Nhái con, thậm chí có lúc nổi lên đấu tranh đòi thay đổi quan điểm, đòi phải coi Nhái là một hành động tích cực.

 

Phạm vi tác động

Để đạt được mục tiêu đề ra, phạm vi tác động của “tự diễn biến hòa bình” trong diệt Nhái bao gồm:

– Một bộ phận họa sĩ, điêu khắc gia, phê bình gia, kể cả phê bình gia cấp cao, đang giữ những vị trí trọng trách trên trang báo, họa sĩ-cán bộ hoạch định chiến lược, họa sĩ-cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận, công tác tổ chức…

– Trí thức và tầng lớp họa sĩ, điêu khắc gia – một lực lượng nhạy cảm cao trước dư luận xã hội, thường chịu sự tác động rất nhanh trước những lời dè bỉu.

– Người yêu mỹ thuật đông đảo và có vai trò to lớn trong đời sống mỹ thuật, là bộ phận năng động, nhạy bén, có khả năng tiếp nhận và thích nghi với cái mới nhanh; tuy nhiệt tình, xông xáo nhưng lý luận và kiến thức mỹ thuật ít, dễ chao đảo trước những lập luận ra vẻ “yêu con người” của nghệ sĩ.

– Những phần tử cơ hội, đặc biệt là những phê bình gia kẻ có quan điểm dĩ hòa vi quý, đối lập với chủ trương chiến đến cùng của những dũng sĩ diệt Nhái. Đây là những kẻ bản chất là cực đoan, giàu tham vọng, nhưng sẵn sàng ra vẻ hòa hoãn, tiếp tay cho Nhái nhằm mục đích riêng.

– Một bộ phận họa sĩ do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, hoặc bị Nhái lợi dụng mua chuộc dụ dỗ, đặc biệt là các họa sĩ thích phát biểu mà không biết mình nói gì… Bộ phận này thường bị kích động, lôi kéo, trở thành quân cờ chính trị trong tay đàn Nhái. Chúng sử dụng bộ phận này như một công cụ gây áp lực buộc chúng ta nhượng bộ thay đổi đường lối diệt Nhái.

  

Biện pháp

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển khách quan của sự nghiệp diệt Nhái, trước những mưu đồ đen tối và cực kỳ nham hiểm, thâm độc của các thế lực Nhái, cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến hòa bình” cần tập trung làm tốt một số nội dung cụ thể sau đây:

– Thứ nhất, huy động sức mạnh trí tuệ của cả cộng đồng làm mỹ thuật và yêu mỹ thuật vào việc tổng kết thực tiễn diệt Nhái, xây dựng thành công chiến lược diệt Nhái mới, để diệt Nhái trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp lành mạnh hóa mỹ thuật Việt Nam.

– Để làm được điều này, trước hết các cơ quan có thẩm quyền mỹ thuật phải thật sự cầu thị, lắng nghe, tổ chức trao đổi thảo luận thẳng thắn và có trách nhiệm ở trong nội bộ quản lý và trong các tổ chức quần chúng nghệ sĩ, lấy ý kiến của họ bổ sung vào đường hướng diệt Nhái của mình. Đường lối diệt Nhái đúng sẽ là nhân tố quy tụ, tập hợp sức mạnh của nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật/nghệ sĩ, tạo sức đề kháng và phòng thủ vững chắc trước các mưu ma chước quỷ của Nhái.

– Thứ hai, muốn khắc phục tình trạng suy giảm niềm tin vào việc diệt Nhái, mỗi họa sĩ, điêu khắc gia, nhà phê bình cần phải tăng cường tự giáo dục, hiểu đúng hơn về bản chất của sáng tạo là “nói không với Nhái”, từ đó nâng cao niềm tin vào lý tưởng diệt Nhái, nâng cao sức đề kháng chống tự diễn biến hòa bình.

– Thứ ba, kiên quyết chống trả và bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực hiếu chiến bảo vệ Nhái, hoặc dĩ hòa vi quý bênh vực Nhái, khẳng định tính đúng đắn của phong trào diệt Nhái. Nghiêm trị bọn Nhái, những chủ gallery thoái hóa biến chất chứa chấp Nhái, tiêu thụ tranh Nhái. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cộng đồng nghệ sĩ là điều kiện và tiêu chí quan trọng đảm bảo cho việc tìm và diệt Nhái được thành công.

– Thứ tư, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương những người không Nhái. Chọn các điển hình tiên tiến để nhân rộng, đẩy lùi Nhái, làm cho việc sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra những chuẩn giá trị đạo đức mới, có sức cổ vũ các tầng lớp họa sĩ trẻ.

– Thứ năm, quan trọng nhất là chăm lo đời sống vật chất cho anh em nghệ sĩ. Mở rộng bán tranh vừa rẻ, vừa đẹp, làm cho mỹ thuật là của toàn dân, nhà nhà treo tranh, người người treo tranh. Khi đó, trước quyền lợi cơm áo có thực, chắc chắn sẽ không có “tự diễn biến hòa bình” nào có thể lay chuyển nổi hệ thống mỹ thuật của chúng ta.

*

(Nhái theo bài Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trước thềm Đại hội Đảng)

 

*

Bài liên quan:

– Tranh nhái: Hãy để chồn ăn cà phê rồi nó sẽ ỉa
– Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

– Xin ban giám khảo lưu ý bức này!
– Trường hợp này thì sao? Nhái hay không nhái?

– Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực diệt Nhái

– Tước quyền dự thi của tác giả “tranh nhái”: Hoan hô ban tổ chức!

Ý kiến - Thảo luận

17:44 Sunday,11.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung
Từ họa sĩ Nguyễn Đình Đăng xin được cung cấp thêm thông tin:
Người không đầu trong phim "Nghệ sĩ và Margarita" (theo tiểu thuyết cùng tên Мастер и Маргарита của Mikhail Bulgakov):
Xem từ phút thứ 1:00 tại đường link sau
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=QE3PTdJ_l8I

Kiểu này thì biết đâu sắp tới Soi sẽ có một ngân hàng dữ liệu thú vị về các k
...xem tiếp
17:44 Sunday,11.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung
Từ họa sĩ Nguyễn Đình Đăng xin được cung cấp thêm thông tin:
Người không đầu trong phim "Nghệ sĩ và Margarita" (theo tiểu thuyết cùng tên Мастер и Маргарита của Mikhail Bulgakov):
Xem từ phút thứ 1:00 tại đường link sau
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=QE3PTdJ_l8I

Kiểu này thì biết đâu sắp tới Soi sẽ có một ngân hàng dữ liệu thú vị về các kiểu "không đầu" tây, ta. 
11:31 Saturday,10.12.2011 Đăng bởi:  antil
nếu có kiểu tranh luận đưa ra câu hỏi và đặt câu hỏi thì cái văn hóa tranh luận ở việt nam chắc sẽ thay đổi nhiều lắm , một vài lần xuống khoan cắt bê tông chơi thoạt đầu nhìn rất bề bộn và lộn xộn nhưng khi tiếp xúc thấy mọi người đều có những trăn trở riêng có những vấn đề đưa ra rất thuyết phục , có lẽ nhờ vậy mà thu hút được nhiều trí thức
...xem tiếp
11:31 Saturday,10.12.2011 Đăng bởi:  antil
nếu có kiểu tranh luận đưa ra câu hỏi và đặt câu hỏi thì cái văn hóa tranh luận ở việt nam chắc sẽ thay đổi nhiều lắm , một vài lần xuống khoan cắt bê tông chơi thoạt đầu nhìn rất bề bộn và lộn xộn nhưng khi tiếp xúc thấy mọi người đều có những trăn trở riêng có những vấn đề đưa ra rất thuyết phục , có lẽ nhờ vậy mà thu hút được nhiều trí thức có uy tín ghé thăm 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả