Thị trường

Tranh tĩnh treo cho hiền 31. 01. 12 - 10:49 am

(Mời các bạn xem một số tranh tĩnh vật được nhà Christie’s đấu giá. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)

 

.

EMANUEL GLICENSTEIN ROMANO (Mỹ, 1897-1984)
Untitled (Cat)  (Không đề (Mèo))
Sơn dầu trên bảng
49.6 x 74.3 cm

Giá ước lượng: $700 – $900
Giá bán được: $2,700


 

.

PAUL NAGLE (Mỹ, thế kỷ 20)
Still Life  (Tĩnh vật)
Sơn dầu trên canvas
106.7 x 101.6 cm

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $1,200


 

.

WALDO PEIRCE (Mỹ, 1884-1970)
Still Life with Wildflowers  (Tĩnh vật với hoa dại)
Sơn dầu trên canvas
71.8 x 60.3 cm, không khung
Vẽ năm 1935

Giá ước lượng: $1,000 – $1,500
Giá bán được: $2,700


 

.

RAOUL PRADIER (Pháp, sinh 1929)
Untitled (Still Life)   (Không đề (Tĩnh vật))
Sơn dầu trên canvas
81.3 x 99.7 cm

Giá ước lượng: $800 – $1,200
Giá bán được: $2,400


 

.

CECIL KENNEDY (1905-1997)
White Group
Sơn dầu trên canvas
66.1 x 50.8 cm

Giá ước lượng: $18,600 – $27,800
Giá bán được: $25,100


 

.

ERNST GEIGER (1876-1965)
Winteraster, 1908  (Hoa cúc, 1908)
Sơn dầu trên carton
26,5 x 22 cm

Giá ước lượng: $13,100 – $19,700
Giá bán được: $13,000

 

 

.

HANS BRÜHLMANN (1878-1911)
Primelstock und Äpfel, 1911
Sơn dầu trên giấy và carton
37,5 x 35,5 cm

Giá ước lượng: $21,900 – $32,800
Giá bán được: $6,500


 

.

KARL HOSCH (1900-1972)
Sonnenblumen  (Hoa hướng dương)
Sơn dầu trên vải
101 x 65 cm

Giá ước lượng: $1,600 – $2,200
Giá bán được: $1,900


 

.

HANS BRÜHLMANN (1878-1911)
Birne und Apfel in blauer Schale, 1908  (Lê và táo trong dĩa xanh)
Sơn dầu trên vải và carton
22,5 x 30 cm

Giá ước lượng: $8,700 – $13,100
Giá bán được: $2,200

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả