Bàn luận

Ngạc nhiên về sự phản ứng nhiệt tình của Nguyễn Huy! 26. 08. 12 - 10:23 am

Trần Lương

Soi: Đây là cmt cho bài Nếu chỉ nhìn thấy Thái Lan, tư duy chúng ta cũng chỉ bằng con ếch!, Soi xin đưa lên thành bài cho các bạn dễ thảo luận. Tên bài do Soi đặt.

 

Tôi ngạc nhiên về sự phản ứng nhiệt tình của Nguyễn Huy về bài viết của Võ Xuân Huy và ông Phan Thanh Bình. Cẩn thận đọc lại hai bài của các nghệ sĩ Huế, tôi thấy là những bài viết rất có trách nhiệm và phù hợp với hoàn cảnh điều kiện và tình trạng của mỹ thuật ở Huế và khu vực bắc miền Trung.

Nếu so sánh giữa Việt Nam với Thái Lan về cơ sở hạ tầng, từ cung ứng phục vụ, đào tạo chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông đến cơ chế tổ chức quản lý và kiểm duyệt, xuất bản, thông tin & tư liệu, xã hội hóa tài trợ… tôi khẳng định Thái Lan hơn đứt Việt Nam!

Theo cách suy luận của tác giả Nguyễn Huy, thì sau khi đọc dòng trên chắc tôi sẽ được phong là con ếch thứ ba!!! Ha ha, tôi vinh dự nếu được tác giả phong cho tước này! Vì thà làm con ếch còn tự do nhảy nhót đi lại học hỏi, còn làm cái giếng tù nước thối thì chịu chết tại chỗ và chỉ phun ra khí độc mà thôi!

Không cần phân tích mọi chiều kích, chỉ đơn cử một điểm nhỏ trong cả môi trường phát triển tổng hòa: Việt Nam ta chưa có nổi một nhà triển lãm đủ điều kiện tối thiểu cho các triển lãm tầm quốc gia!!!

Việc hai nghệ sĩ Huế nhận thức những việc cần cho sự phát triển của Huế, họ là người biết rõ họ cần gì, nếu có tranh luận thì trước tiên là giữa các nghệ sĩ ở Huế.

Việc thẳng thắn nhìn nhận tình trạng bản thân chỉ xảy ra khi có điều kiện thực tế và thực hành, chỉ xuất phát từ những người có trách nhiệm và mong muốn thay đổi. Điều này chắc chắn tích cực hơn là luôn nghĩ mình đúng, mình hay quá rồi, chẳng cần học và rút kinh nghiệm của ai, rồi lại viện thêm cái bổn cũ rích là NHẠY CẢM… và BẢN SẴC… để rồi lim dim viên mãn với những danh hiệu tự phong!

Trong thời đại hội nhập này, những cơ thể yếu đuối ắt sợ trúng gió, cảm cúm và nặng hơn về tinh thần là bệnh tự kỷ. Đóng cửa bôi dầu cù là rồi tấm tắc khen thơm là điều dễ hiểu. Thông cảm, thông cảm!

 

*

Bài liên quan:

– Nếu chỉ nhìn thấy Thái Lan, tư duy chúng ta cũng chỉ bằng con ếch! 
– Ngạc nhiên về sự phản ứng nhiệt tình của Nguyễn Huy!
 
– Những cơ hội tốt không nên kỳ thị và bỏ qua

 

Ý kiến - Thảo luận

10:11 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  cháu-xin-chào
còn tôi thì bất ngờ với ý kiến của bác P.C.T một ý kiến rất xác đáng và khách quan. Ý kiến này đã nêu cụ thể hơn ý đồ của tác giả Nguyễn Huy muốn nói. Và đặc biệt hơn nữa là đã làm im lặng những cái loa phường yếu điện. Thôi thì giặc cùng chớ đuổi....
...xem tiếp
10:11 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  cháu-xin-chào
còn tôi thì bất ngờ với ý kiến của bác P.C.T một ý kiến rất xác đáng và khách quan. Ý kiến này đã nêu cụ thể hơn ý đồ của tác giả Nguyễn Huy muốn nói. Và đặc biệt hơn nữa là đã làm im lặng những cái loa phường yếu điện. Thôi thì giặc cùng chớ đuổi.... 
19:34 Monday,27.8.2012 Đăng bởi:  Hoa Cải
Hội họa (hiện nay) VN đang ở đáy giếng hay là con ếch ???
...xem tiếp
19:34 Monday,27.8.2012 Đăng bởi:  Hoa Cải
Hội họa (hiện nay) VN đang ở đáy giếng hay là con ếch ??? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả