Nghệ sĩ thế giới

Vicente Blanco Mosquera: vẽ chuyện gì mà vui thế?21. 03. 24 - 7:16 pm

.

Vicente Blanco Mosquera, “Không đề” 2023

Vicente Blanco Mosquera (người Tây Ban Nha, sinh năm 1974), tốt nghiệp trường Mỹ thuật Pontevedra năm 1997, chuyên ngành Điêu khắc, rồi học tiếp cao học về Mỹ thuật và Nhân văn, rồi trở thành giảng viên tại Campus Terra suốt 20 năm nay.

Người ta nói, nếu không tìm thấy Vicente Blanco trên bục giảng thì ắt là anh đang trong xưởng vẽ.

Vicente Blanco vẽ nhiều và triển lãm nhiều. Tranh khổ lớn, bằng bút chì màu hoặc màu nước trên vải bố, thoạt trông như tranh dệt trên vải.

Vicente Blanco Mosquera, “Không đề” 2024

Cố nói về chủ đề tranh của Vicente Blanco thì chỉ sa vào một sự “cố bịa ra chữ” mà nói. Đến anh cũng còn không đặt được tên cho tranh mình, thường toàn ghi “Không đề” kèm năm vẽ. Nhưng trong tranh của Vicente, ta thấy con người nhỏ bé và vui vẻ, thiên nhiên (tưởng) thô sơ mà khổng lồ, giữa con vật với con người như có tiếng nói chung, hiểu nhau, trêu nhau, chơi đùa trong mê cung của mẹ Thiên nhiên đã tạo ra sẵn.

Xem tranh của Vicente Blanco, ta thấy một tâm hồn mơ mộng và hóm hỉnh, dù rằng chẳng rõ câu chuyện gì đang xảy ra. Niềm hân hoan khi xem tranh của Vicente cũng tương tự như niềm hân hoan khi ta mới bước chân vào rừng già, gặp những điều thoắt ẩn thoắt hiện và nhận ra ta hóa ra thuộc về một tổng thể vui vẻ hồn nhiên của vạn vật.

Vicente Blanco Mosquera, “Không đề” 2024

Vicente Blanco Mosquera, “Không đề”

Vicente Blanco Mosquera, “Không đề” 2024

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp