Thị trường

Trên 1 triệu: vẫn là những ông lớn, tại Christie’s 10. 03. 15 - 6:38 am

Mời các bạn xem một số bức bán được với giá trên 1 triệu USD tại phiên đấu giá 10337 – Nghệ thuật đương đại và hậu chiến, diễn ra vào 11. 2. 2015, tại Christie’s London. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết tranh.

.

Cy Twombly (1928-2011)
Death of Pompey (Rome)

Ký tên, tên tranh, ngày tháng ‘Cy Twombly Rome 1962 The Death of POMPEY’ dưới tranh, giữa
Sơn dầu và graphite trên canvas, 145.3 x 176.5cm
Vẽ năm 1962

Giá ước lượng: $6,092,000 – $9,138,000

Giá bán được: $6,607,500

 

.

Richard Prince (sinh 1949)
Oedipus Complex

Mặt sau có ký ‘R Prince 1991’
Acrylic và mực silkscreen trên canvas
142.4 x 122.1cm
Vẽ năm 1991

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,000 (quy đổi từ bảng Anh)
Giá bán được: $1,740,000

Về Richard Prince, xin đọc thêm tại đây

 

.

Chris Ofili (sinh 1968)
Afro Red Web

Ký hai lần, tên tranh và ngày tháng cũng hai lần ‘AFRO RED WEB 2002-2003 CHRIS OFILI 2002-2003’ (trên khung căng tranh phía sau)
Sơn dầu, nhựa polyester, phân voi (?), kim ghim, trang kim trên linen. 244 x 183cm
Thực hiện năm 2002-2003

Giá ước lượng: $761,000 – $1,066,000

Giá bán được: $1,740,000

 

.

Andy Warhol (1928-1987)
John Lennon (Green)

Đóng em Estate of Andy Warhol; đánh số 2 lần ‘P050.037’ trên khung căng
Acrylic và mực silkscreen trên canvas, 101.6 x 101.6cm
Vẽ năm 1985-1986

Giá ước lượng: $1,218,000 – $1,828,000

Giá bán được: $1,557,000

Về Andy Warhol, các bạn đọc thêm tại đây, và đặc biệt là tại đây.

 

.

Sigmar Polke (1941-2010)
Untitled (Tam bình)

Bức (i), (iii) có ký và ghi ngày tháng: ‘S. Polke 2001 ©’ (ở mặt sau); bức (ii) ký và ghi ‘S. Polke 2001’ (ở mặt sau)
acrylic, màu trộn và rắc trên canvas
(i), (iii): 80 x 60 cm, (ii): 80 x 70 cm. Cả 3 tấm: 80 x 190cm
Thực hiện năm 2001

Giá ước lượng: $990,000 – $1,142,000
Giá bán được: $1,430,00

Về Sigma Polker, các bạn đọc thêm tại đây

 

.

Kazuo Shiraga (1924-2008)
Yugi

Ký bằng tiếng Nhật ‘Kazuo Shiraga’ (góc dưới phải); ký tên, tên tranh, ngày tháng bằng tiếng Nhật “Yugi Kazuo Shiraga 1994” ở mặt sau
Sơn dầu trên canvas, 145.5 x 112cm
Vẽ năm 1994

Giá ước lượng: $609,2000 – $914,000

Giá bán được: $1,247,000

 

.

Neo Rauch (sinh 1960)
Reaktionäre Situation

Ký ‘RAUCH 02’ (góc phải)
Sơn dầu trên canvas, 210 x 400cm
Vẽ năm 2002

Giá ước lượng: $914,000 – $1,218,000
Giá bán được: $1,430,000
 

 

.

Georg Baselitz (sinh 1938)
Painter’s Mouth

Ký tên, ghi tên tranh và ngày tháng ‘G Baselitz 1966 Malermund’ ở mặt sau, tên tranh ‘Malermund’ ở phần khung căng
Sơn dầu trên canvas, 162.3 x 130cm
Vẽ năm 1966

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,000

Giá bán được: $1,558,000

Về Baselitz, các bạn có thể đọc thêm tại đây.

 

.

Gerhard Richter (sinh 1932)
Abstraktes Bild

Ký tên, đánh số, ghi ngày ‘607-2 Richter 1986’ ở mặt sau
Sơn dầu trên canvas, 70.5 x 100.1cm
Vẽ năm 1986

Giá bán được: $2,002,000

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,500

Về Richter, các bạn đọc thêm tại đây.

 

.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)
Three Delegates

Ký tên, tên tranh, và ngày tháng ‘3 DELEGATES J Michel Basquiat 1982’ ở mặt sau
Acrylic, oilstick (?) và cắt dán trên canvas, 152.4 x 152.4cm
Vẽ năm 1982

Giá ước lượng: $7,615,000 – $10,661,000

Giá bán được: $6,693,000

Về Basquiat, các bạn có thể đọc thêm tại đây.
 

 

.

Jean Dubuffet (1901-1985)
Bedouin on a donkey

Sơn dầu và chất liệu tổng hợp trên canvas, 130 x 97.3cm
Vẽ năm 1948
 
Giá bán được: $4,048,896

Giá ước lượng: $1,980,000 – $2,741,000

Về Dubuffet, các bạn đọc thêm tại đây.

 

.

Lucio Fontana (1899-1968)
Concetto spaziale, Attese (il sole)

Ký tên, tên tranh, ngày tháng ‘1959 l. Fontana, “Concetto spaziale” “il sole”‘ trên mặt sau
Sơn nước và sơn dầu trên canvas, 100.5 x 125.3cm
Thực hiện năm 1959

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,500
Giá bán được: $3,622,500

Còn tại đây là một chút thông tin về Lucio Fontana

.

Richard Prince (sinh 1949)
Emergency Nurse

Ký tên, tên tranh, ghi ngày tháng ‘Richard Prince, Emergency Nurse, 2004’ ở mặt sau
Acrylic và mực phun trên canvas. 152.4 x 116.8cm
Vẽ năm 2004

Giá ước lượng: $2,132,000 – $2,741,000
Giá bán được: $2,343,000

 Về Richar Prince, các bạn đọc tại đây.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp