Thị trường

Trên 1 triệu: vẫn là những ông lớn, tại Christie’s 10. 03. 15 - 6:38 am

Mời các bạn xem một số bức bán được với giá trên 1 triệu USD tại phiên đấu giá 10337 – Nghệ thuật đương đại và hậu chiến, diễn ra vào 11. 2. 2015, tại Christie’s London. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết tranh.

.

Cy Twombly (1928-2011)
Death of Pompey (Rome)

Ký tên, tên tranh, ngày tháng ‘Cy Twombly Rome 1962 The Death of POMPEY’ dưới tranh, giữa
Sơn dầu và graphite trên canvas, 145.3 x 176.5cm
Vẽ năm 1962

Giá ước lượng: $6,092,000 – $9,138,000

Giá bán được: $6,607,500

 

.

Richard Prince (sinh 1949)
Oedipus Complex

Mặt sau có ký ‘R Prince 1991’
Acrylic và mực silkscreen trên canvas
142.4 x 122.1cm
Vẽ năm 1991

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,000 (quy đổi từ bảng Anh)
Giá bán được: $1,740,000

Về Richard Prince, xin đọc thêm tại đây

 

.

Chris Ofili (sinh 1968)
Afro Red Web

Ký hai lần, tên tranh và ngày tháng cũng hai lần ‘AFRO RED WEB 2002-2003 CHRIS OFILI 2002-2003’ (trên khung căng tranh phía sau)
Sơn dầu, nhựa polyester, phân voi (?), kim ghim, trang kim trên linen. 244 x 183cm
Thực hiện năm 2002-2003

Giá ước lượng: $761,000 – $1,066,000

Giá bán được: $1,740,000

 

.

Andy Warhol (1928-1987)
John Lennon (Green)

Đóng em Estate of Andy Warhol; đánh số 2 lần ‘P050.037’ trên khung căng
Acrylic và mực silkscreen trên canvas, 101.6 x 101.6cm
Vẽ năm 1985-1986

Giá ước lượng: $1,218,000 – $1,828,000

Giá bán được: $1,557,000

Về Andy Warhol, các bạn đọc thêm tại đây, và đặc biệt là tại đây.

 

.

Sigmar Polke (1941-2010)
Untitled (Tam bình)

Bức (i), (iii) có ký và ghi ngày tháng: ‘S. Polke 2001 ©’ (ở mặt sau); bức (ii) ký và ghi ‘S. Polke 2001’ (ở mặt sau)
acrylic, màu trộn và rắc trên canvas
(i), (iii): 80 x 60 cm, (ii): 80 x 70 cm. Cả 3 tấm: 80 x 190cm
Thực hiện năm 2001

Giá ước lượng: $990,000 – $1,142,000
Giá bán được: $1,430,00

Về Sigma Polker, các bạn đọc thêm tại đây

 

.

Kazuo Shiraga (1924-2008)
Yugi

Ký bằng tiếng Nhật ‘Kazuo Shiraga’ (góc dưới phải); ký tên, tên tranh, ngày tháng bằng tiếng Nhật “Yugi Kazuo Shiraga 1994” ở mặt sau
Sơn dầu trên canvas, 145.5 x 112cm
Vẽ năm 1994

Giá ước lượng: $609,2000 – $914,000

Giá bán được: $1,247,000

 

.

Neo Rauch (sinh 1960)
Reaktionäre Situation

Ký ‘RAUCH 02’ (góc phải)
Sơn dầu trên canvas, 210 x 400cm
Vẽ năm 2002

Giá ước lượng: $914,000 – $1,218,000
Giá bán được: $1,430,000
 

 

.

Georg Baselitz (sinh 1938)
Painter’s Mouth

Ký tên, ghi tên tranh và ngày tháng ‘G Baselitz 1966 Malermund’ ở mặt sau, tên tranh ‘Malermund’ ở phần khung căng
Sơn dầu trên canvas, 162.3 x 130cm
Vẽ năm 1966

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,000

Giá bán được: $1,558,000

Về Baselitz, các bạn có thể đọc thêm tại đây.

 

.

Gerhard Richter (sinh 1932)
Abstraktes Bild

Ký tên, đánh số, ghi ngày ‘607-2 Richter 1986’ ở mặt sau
Sơn dầu trên canvas, 70.5 x 100.1cm
Vẽ năm 1986

Giá bán được: $2,002,000

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,500

Về Richter, các bạn đọc thêm tại đây.

 

.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)
Three Delegates

Ký tên, tên tranh, và ngày tháng ‘3 DELEGATES J Michel Basquiat 1982’ ở mặt sau
Acrylic, oilstick (?) và cắt dán trên canvas, 152.4 x 152.4cm
Vẽ năm 1982

Giá ước lượng: $7,615,000 – $10,661,000

Giá bán được: $6,693,000

Về Basquiat, các bạn có thể đọc thêm tại đây.
 

 

.

Jean Dubuffet (1901-1985)
Bedouin on a donkey

Sơn dầu và chất liệu tổng hợp trên canvas, 130 x 97.3cm
Vẽ năm 1948
 
Giá bán được: $4,048,896

Giá ước lượng: $1,980,000 – $2,741,000

Về Dubuffet, các bạn đọc thêm tại đây.

 

.

Lucio Fontana (1899-1968)
Concetto spaziale, Attese (il sole)

Ký tên, tên tranh, ngày tháng ‘1959 l. Fontana, “Concetto spaziale” “il sole”‘ trên mặt sau
Sơn nước và sơn dầu trên canvas, 100.5 x 125.3cm
Thực hiện năm 1959

Giá ước lượng: $1,523,000 – $2,284,500
Giá bán được: $3,622,500

Còn tại đây là một chút thông tin về Lucio Fontana

.

Richard Prince (sinh 1949)
Emergency Nurse

Ký tên, tên tranh, ghi ngày tháng ‘Richard Prince, Emergency Nurse, 2004’ ở mặt sau
Acrylic và mực phun trên canvas. 152.4 x 116.8cm
Vẽ năm 2004

Giá ước lượng: $2,132,000 – $2,741,000
Giá bán được: $2,343,000

 Về Richar Prince, các bạn đọc tại đây.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả